Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Kā KOVID-19 ietekmēs 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci

Šīs konferences norise visā pasaulē tiks atspoguļota tikai ar tehnoloģiju starpniecību. Soltleiksitijas Konferenču centrā, kā arī slimības skarto reģionu stabu centros un dievnamos apmeklētāji netiks uzņemti.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais Prezidijs un Divpadsmit Apustuļu kvorums 2020. gada 11. martā izsūtīja sekojošo vēstuli. Baznīcas vadītāji paziņoja par nozīmīgām izmaiņām tajā, kā tiks vērota 2020. gada aprīļa vispārējā konference. 

Dārgie brāļi un māsas!

Par 2020. gada aprīļa vispārējo konferenci

Mēs esam ļoti norūpējušies par COVID-19 izraisītās saslimšanas globālo izplatību. Mēs esam apspriedušies ar dažādu pasaules valstu valdību un baznīcu vadītājiem, kā arī vadošajiem mediķiem un ar lūgšanu apsvēruši šī brīža situāciju. Mēs vēlamies būt krietni pasaules pilsoņi un darīt visu iespējamo, lai ierobežotu šīs infekcijas slimības izplatību. Mēs jūtamies ļoti pateicīgi visiem tiem, kuri tik nepagurstoši strādā, lai apkarotu šo veselības apdraudējumu. Mēs lūdzam gan par viņiem, gan par visiem tiem, kam nākas ciest no šīs slimības.

Lai palīdzētu minētās problēmas mazināšanā, mēs uzskatām, ka būtu prātīgi ierobežot gaidāmās 2020. gada aprīļa vispārējās konferences apmeklētāju skaitu. Mēs plānojam noturēt visas piecas konferences sesijas Konferenču centrā. Augstākie pilnvarotie, augstākās amatpersonas un viņu laulātie, kā arī mūziķi, koristi, tehniskie speciālisti un vēl citi piedalīsies konferencē, pildot savus norīkojumus. Taču šīs konferences norise visā pasaulē tiks atspoguļota tikai ar tehnoloģiju starpniecību. Soltleiksitijas Konferenču centrā, kā arī slimības skarto reģionu stabu centros un dievnamos apmeklētāji netiks uzņemti. Uz jautājumiem par citām liela mēroga Baznīcas locekļu sanāksmēm tiks atbildēts atsevišķos paziņojumos.

Mēs dzīvojam apbrīnojamā laikmetā. Tas Kungs ir svētījis mūs ar tehnoloģijām un iespēju — piedalīties sanāksmēs un uzklausīt Baznīcas vadītāju vēstījumus visā pasaulē. Šajā īpašajā konferencē mēs atzīmēsim divsimto gadadienu kopš Pirmās vīzijas un Jēzus Kristus evaņģēlija atjaunošanas šinīs pēdējās dienās.

Mēs aicinām visus turpināt gatavoties šai konferencei. Tādējādi mēs tiksim svētīti ar iespēju — dzirdēt Tā Kunga vārdu, piedaloties šajā īpašajā un neaizmirstamajā vispārējā konferencē.

Ar cieņu —
Augstākais prezidijs
un Divpadsmit apustuļu kvorums
 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.