Ziņu izlaidums

Kā Jēzus Kristus Baznīca izmanto desmito tiesu un ziedojumus

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai ir īpašs mērķis — aicināt visus cilvēkus nākt pie Kristus. Baznīca nav finanšu vai peļņas iestāde; tā izmanto līdzekļus, lai veiktu savu dievišķi noteikto misiju. Baznīca pārvalda tās locekļu maksāto desmito tiesu un bagātīgos ziedojumus, un tā praktizē principus, ko māca saviem locekļiem, — izvairīties no parāda, dzīvot budžeta ietvaros un sagatavoties nākotnei.

 
Baznīcas Augstākā prezidija paziņojums

„Mēs nopietni uztveram atbildību — rūpēties par desmito tiesu un ziedojumiem, kas saņemti no Baznīcas locekļiem. Lielākā daļa šo līdzekļu tiek nekavējoties izmantoti, lai apmierinātu arvien pieaugošās Baznīcas vajadzības, tostarp, lai visā pasaulē būtu vairāk sanāksmju namu, tempļu, izglītības, humānās palīdzības un misionāru centienu. Daudzu gadu laikā daļa līdzekļu tiek metodiski aizsargāta, īstenojot gudru finanšu pārvaldību un apdomīgu rezervju veidošanu nākotnei. Šis ir saprātīgs doktrinārs un finanšu princips, ko mācīja Glābējs līdzībā par talentiem un pēc kā dzīvo Baznīca un tās locekļi. Visi Baznīcas līdzekļi pastāv tikai Baznīcas dievišķās misijas atbalstam …

Baznīca ievēro visus piemērojamos likumus, kas regulē mūsu ziedojumus, ieguldījumus, nodokļus un rezerves. Mēs atzinīgi vērtējam iespēju arī turpmāk strādāt ar amatpersonām, lai risinātu jautājumus, kas viņiem varētu būt.”

Tā Kunga svēto līdzekļu izmantošana

Baznīca ir apņēmusies palīdzēt nabadzīgajiem un trūcīgajiem. „Latter-day Saint Charities” ir pasaules mēroga programma, kas galvenokārt palīdz tiem, kas nav pēdējo dienu svētie. Grūtību laikā un citās ārkārtas situācijās mēs sadarbojamies ar daudzām globālām organizācijām, piemēram, Sarkano Krustu, lai sniegtu palīdzību. Prezidents Rasels M. Nelsons nesen runāja par dažiem no šiem centieniem. Un tā ir tikai neliela daļa no tā, ko Baznīca tērē, lai rūpētos par tiem, kas ir nonākuši grūtībās. Jaunākais gada pārskats liecina, ka Baznīcas humānās palīdzības nodaļa kopš tās izveidošanas 1985. gadā ir sniegusi palīdzību vairāk nekā 2,2 miljardu dolāru apmērā 197 valstīs. Turklāt, izmantojot Baznīcas labklājības programmu, vairāk nekā 30 000 Baznīcas draudžu vadītāji regulāri palīdz vīriešiem, sievietēm un bērniem ar pārtiku, mājokli un citām īslaicīgām vajadzībām, kopumā sniedzot palīdzību miljardiem dolāru apmērā.

Baznīca būvē tempļus un savieno ģimenes caur ģimenes vēsturi. Baznīca ir ļoti koncentrējusies uz doktrināro principu — savienot ģimenes vairākās paaudzēs. Šis garīgais darbs tiek veikts 217 pieteiktajos vai darbību uzsākušajos tempļos, un šos pūliņus atbalsta Baznīcas bezpeļņas ģimenes vēstures organizācija „FamilySearch”, kas arī brīvi piedāvā savus ģenealoģiskos resursus jebkuram interesentam.

Baznīca saviem locekļiem nodrošina pielūgšanas un pulcēšanās vietas. Baznīcai ir jāfinansē telpas, izglītības un pasākumu programmas savām 30 500 draudzēm. Sanāksmju nami kalpo arī kā telpas sabiedrības izglītošanai, ģimenes vēstures izpētei un palīdzības sniegšanai ārkārtas situācijās.

Baznīca atbalsta pasaules mēroga misionāru programmu. Pašlaik vairāk nekā 65 000 pēdējo dienu svēto misionāru visā pasaulē sludina Jēzus Kristus labo vēsti — šie centieni prasa ievērojamu finansiālo atbalstu no Baznīcas, kas ir ārpus misionāru personiskajiem vai ģimenes ziedojumiem. Baznīcā ir aptuveni 400 misiju, kas ietver misijas mājas, dzīvokļus, birojus un automašīnas, — ko visu finansē Baznīca.

Baznīca iegulda izglītībā. Baznīca uzskata, ka gan laicīgā, gan garīgā mācīšanās ir mūžīga, un tā iegulda ievērojamus finanšu resursus izglītībā. Baznīcas semināru un institūtu programma katru dienu sniedz reliģiskas mācības aptuveni 400 000 vidusskolēnu un 300 000 augstskolu studentu. Baznīca globāli sniedz augstākās izglītības iespējas, izmantojot savu plašo programmu „Pathway Connect”, kas paver ceļu universitātes grāda iegūšanai tiem, kuriem ir ierobežotas iespējas vai resursi. Un Baznīca pārvalda vairākas universitātes un biznesa koledžu, kas kopumā apkalpo 93 000 studentu.

„Jā, baznīca ietaupa un iegulda savus pārpalikušos centus,” secināts Deseret News op-ed rakstā, „bet tā arī ievērojami samazina koledžu studentu parādus, dod trūcīgajiem neatkarīgi no izcelsmes un atbalsta vienu no lielākajām nevalstiskajām labklājības programmām valstī. Vissvarīgākais ir tas, ka tas viss tiek darīts, nebagātinot tos, kas atrodas augšpusē.”

Svētie līdzekļi, ko ziedojuši Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi, ir ticības, dievbijības un paklausības izpausme Bībeles desmitās tiesas likumam un vēlme celt Kristus Baznīcu, dzīvojot pēc diviem augstākajiem baušļiem — mīlēt Dievu un savu tuvāko.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.