Ziņu izlaidums

Jauno sieviešu vadītāja uzstājas ANO paneļdiskusijā par sievietes lomu

Māsa Nīla F. Meriota — otrā padomniece Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Jauno sieviešu vispārējā prezidijā — uzstājās ANO Sieviešu statusa komisijas 60. sesijas paneļdiskusijā, kas tika noturēta šī gada 24. martā Ņujorkā.

Viņas uzrunā „Jauno sieviešu pasaules mēroga līderības veicināšana, sākot ar mātes lomu” tika iztirzāts tas, kā sabiedrība var atbalstīt sievietes, pildot mātes lomu, un palīdzēt jaunajām sievietēm īstenot savu potenciālu dažādās jomās. Runājot par to, kāda loma šajā procesā ir reliģijai, māsa Meriota norādīja uz to, kā reliģija un it īpaši mormoņu Baznīcas Jauno sieviešu programmas palīdz celt jauno sieviešu pašapziņu, apzināties savu vērtību un pārliecinoši pastāvēt par saviem uzskatiem, kā arī spēt to visu nodot tālāk — savām meitām.

Viņa runāja arī par to, kā stipras ģimenes spēcina sabiedrību, pilsētas, valstis un visu pasauli. Citi paneļdiskusiju dalībnieki pievērsās humānajai palīdzībai, aktīvai sabiedriskajai dzīvei un meitu perspektīvai. Paneļdiskusiju apmeklēja simts dažādu nevalstisko organizāciju pārstāvji no visas pasaules.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.