Ziņu izlaidums

Jauniešu Konferences Pulcē Tūkstošiem Mormoņu Jauniešu

Šovasar kopumā vairāk nekā950 mormoņu no Austrumeiropas valstīm un dažādām Krievijas pilsētām piedalījās īpašās jauniešu konferencēs, ko Austrumeiropas reģionā organizēja Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca.

Šādu īpašu garīgu konferenču organizēšana notiek baznīcas jauniešu programmas ietvaros, un šogad tajās kopumā piedalījās 70 000 mormoņu jauniešu visā pasaulē. Konferenču centrālais mērķis ir iedvesmot jauniešus, palīdzot viņiem tuvoties Kristum, kā arī dot iespēju pilnveidoties gan garīgajā, gan fiziskajā, gan intelektuālajā un sociālajā jomā. Šogad visas jauniešu konferences tika noturētas ar moto «Palieciet svētajās vietās un neizkustieties» (Mācība un Derības 87:8).

Latviešu jauniešiem šogad bija iespēja piedalītieskonferencē, kura pulcēja 14 līdz 18 gadus vecus jauniešus, vai arī 18 līdz30 gadus veciem neprecētiem jauniešiem paredzētā konferencē, kura notika Maskavā.

Piedaloties konferencēs, meitenes un puiši apņēmās ievērot augstus morāles standartus, kasapkopoti brošūrā«Jaunatnes morāles stiprināšanai».Šo sanākšanu laikā notika garīgi semināri, dažādas mācību stundas, sporta pasākumi, kā arī talantu un deju vakari. Jauniešimācījās būt pazemīgi, uzcītīgi, paklausīgi un žēlsirdīgi, attīstīja sociālās iemaņas, mācījās izvirzīt un sasniegt pareizus mērķus. Vadītāji pasniedza lieliskas stundas, kuras atstāja paliekošu iespaidu un lika aizdomāties par svarīgākajiem dzīves aspektiem, kā arī izvērtēt savas līdzšinējās prioritātes un rīcību. Katrsatklāja sev kaut ko jaunu un interesantu, un ikviens varēja sajust mīlestību un atbalstu no vadītājiem un draugiem.

Konferenču dalībnieki dalās savos iespaidos.

Arina no Daugavpils. Šī konference balstījās uz baznīcas mācībām par ģimenes nozīmi. Visas stundas un garīgās domas pirmām kārtām tika veltītas attiecībām jauniešu starpā un tam, kā veidot stipru ģimeni. Ģimene vienmēr ir bijusi un būs vislielākā vērtība mūsu visu dzīvē. Tieši ģimenē tiek likti katra cilvēka morāles un tikumības pamati. Šādi pasākumi ir ļoti svarīgi un aktuāli mūsdienu jaunatnei. Tie sniedz unikālu iespēju gūt svarīgas zināšanas, kuras izmantot savā dzīvē. Piedaloties šajā konferencē, es saņēmu daudz atbilžu. Es ieguvu nenovērtējamu pieredzi un lielisku iespēju iepazīties ar citiem jauniešiem. Visa šī pasākuma laikā es jutu spēcīgu Svētā Gara ietekmi, kas stiprināja manu liecību.

Aleksandrs no Daugavpils. Es zinu, ka šī īpašā konference tika sagatavota caur atklāsmi no Dieva, jo es tās laikā saņēmu norādījumus un atklāsmes, kuras man bija nepieciešamas. Šī konference palīdzēja man izprast paklausības principu. Sākumā es domāju, ka mums tiks atvēlēts daudz vairāk brīva laika jautrībai un bija grūti pieņemt izstrādāto grafiku – katra minūte bija aizņemta ar ieplānotajām aktivitātēm. Taču es ievēroju visus noteikumus un tādējādi saņēmu daudz svētību. Es devos gulēt samērā agri, un tas palīdzēja justies labi no rīta un visas dienas garumā. Es piedalījos visas stundās un saņēmu daudz atklāsmju savai dzīvei. Es apbrīnoju cilvēkus, kuri pasniedza stundas un vadīja visus citus pasākumus. Neskatoties uz saspringto grafiku, mums bija ļoti jautri un mēs jutāmies ļoti iedvesmoti. Es patiesi domāju, ka Tas Kungs bija padomājis par visu, kas notika konferencē, un Viņš bija aicinājisīstos vadītājus un skolotājus. Esmu priecīgs, ka varēju gūt to, kas man visvairāk nepieciešams.

Lidija no Daugavpils. Es allaž uzskatu, ka iespēja sanākt kopā ar jauniešiem, kuriem ir tādi paši standarti, liecība un mērķi, ir liela privilēģija. Lai gan ceļš bija diezgan nogurdinošs, tas bija to vērts. Sākumā man šķita, ka sabraukušie jaunieši ir pārāk nenopietni, taču tad es izdzirdēju viņu liecības un manspriekšstats mainījās. Brīnišķīgi, ka mēs varam baudīt jautrību un tajā pašā laikā garīgi augt! Šī konference kļuva man par svētu vietu. Kāds no maniem draugiem teica – jau liecību sanāksmes dēļ vien bija vērts braukt uz šejieni. Viena liecība, uzstāšanās vai aktivitāte var mainīt ļoti daudz! Tagad es redzu, kā varu padarīt katru uzturēšanās vietu par svētvietu. Es zinu, ka Debesu Tēvs palīdzēja man sagatavoties šai konferencei, Viņš svētīja katru, kurš dalījās ar mums savā pieredzē.  Šī konference nu ir galā, bet mēs jau runājam par nākamo, lai gan pagaidām nezinām, kur un kad tā būs.

Sintija no Liepājas.Man ļoti patika šī konference! Tā bija brīnišķīga iespēja mācīties par Svēto Garu un To sajust. Es priecājos, ka varēju satikt visus šos lieliskos cilvēkus un, redzot viņu piemēru, stiprināt savu ticību. Man patika arī tas, ka pirmoreiz dzīvē varēju redzēt Maskavu. Esmu īpaši pateicīga par lieliskajām mācību stundām. Lai gan es nesapratu visu, kas tika teikts, taču jutu, kā Svētais Gars liecina man, ka šīs mācības ir patiesas.Rakstu krievu valodā skat. mormonnews.ru:
http://www.mormonnews.ru/статья/мормоны-молодежная-конференция
 

Mormoņi un facebookgrupas jauniešiem no 18 gaduvecuma:
https://www.facebook.com/EuropeEastYSA
 

Informācija neprecētiem jauniešiem (līdz 30 gaduvecumam):
https://www.facebook.com/EuropeEastSA


Informācija precētiem pāriem:
https://www.facebook.com/FamiliesEEA


Oficiālās mormoņu mājas lapas:
http://lds.org/
www.jezuskristusbaznica.lv


Informācija par mormoņiem:
www.mormon.org


Mormoņu ziņu portāli:
Latvijā: http://www.mormonnews.lv/
Lietuvā: http://www.mormonu-naujienos.lt/
Krievijā: http://www.mormonnews.ru/
Ukrainā: http://www.mormonnews.org.ua/
Baltkrievijā: http://www.mormonnews.by/

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.