Ziņu izlaidums

Jaunākajā mormoņu video vēstījumā uzsvērta desmit baušļu nozīme

Apustulis teic, ka Dieva baušļi būtu jāuztver kā norādes ceļā uz laimīgu dzīvi.

 

Perijs
Līdzīgi citām baznīcām, arī Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca māca par to, cik svarīga ir Vecajā Derībā ietverto desmit baušļu ievērošana. Lai uzsvērtu šo mācību, Baznīca ir nākusi klajā ar video „Desmit baušļu ievērošana”, kas balstīts uz apustuļa L. Toma Perija uzrunu, kura izskanēja 2013. gada aprīļa vispārējā konferencē.

Šajā video prezentācijā elders Perijs stāsta, ka mūsdienu sabiedrībā tiek uzsvērti tikai četri baušļi, ignorējot pārējos sešus:

„Četri no Desmit baušļiem mūsdienās ir tikpat iecienīti kā agrāk. Mūsu kultūrā ir pieņemts nicināt un nosodīt slepkavošanu, zagšanu un melošanu, un mēs joprojām esam pārliecināti, ka bērniem ir noteikti pienākumi pret saviem vecākiem. Taču pārējie seši baušļi plašākā sabiedrībā parasti netiek ievēroti:

• Pasaulīgās prioritātes parāda, ka mums ir „citi dievi”, kurus mēs bieži vien liekam augstāk par patieso Dievu.

• Mēs padarām par elkiem dažādas slavenības, pārticīgu dzīvesveidu un dažreiz arī kādu atveidu vai priekšmetu.

• Mēs dažādi zaimojam Tā Kunga vārdu – gan paužot emocijas, gan lādējoties.

• Mēs izmantojam Sabata dienu, lai nodotos visiecienītākajām sporta spēlēm, lielākajām izpriecām un aktīvākajām iepirkšanās nodarbēm – veltot laiku visam kam, izņemot Dieva pielūgšanu.

• Seksuālas attiecības ārpus laulības ietvariem mēs uztveram kā izpriecu un izklaidi.

• Iekārošana ir kļuvusi par daļu no ļoti daudzu cilvēku dzīvesveida.”

Skatieties video angļu valodā:

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.