Ziņu izlaidums

Jaunākā informācija par COVID-19 ietekmi uz misionāru darbu

Aicinājumi misijās turpināsies visā pasaulē, vienlaikus tiekot ieviestiem pagaidu pielāgojumiem

Dalīšanās Jēzus Kristus evaņģēlijā joprojām ir Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas svēta prioritāte pat pašreizējos apstākļos, kas saistīti ar COVID-19 pandēmiju. Mēs ļoti nopietni uztveram mūsu misionāru un viņu mācīto cilvēku veselību un drošību. Mēs pielāgojamies pastāvīgi mainīgajiem apstākļiem.

sister-missionries-studying-bg.jpg.jpg
Misionāri katru dienu studē Svētos Rakstus, lai sagatavotos citiem mācīt par Jēzu Kristu2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Misionāri joprojām tiks aicināti kalpot un tiks nozīmēti darbam misijās visā pasaulē. Mēs turpināsim pieņemt misionāru rekomendācijas, un misionāri joprojām tiks norīkoti kalpošanai visā pasaulē.

Turklāt Baznīcas vadītāji īsteno dažus pagaidu pielāgojumus misionāru kalpošanā. Piesardzības nolūkos šīs izmaiņas ir šādas:

Jauni misionāri, kuriem ir veselības problēmas, un senioru misionāri var tikt atbrīvoti no kalpošanas.

Misionāri, kuri ir uzsākuši kalpošanu un nedrīkst doties uz viņiem noteikto misijas vietu, uz laiku var tikt norīkoti citā misijā.

Lai pielāgotos strauji mainīgajiem apstākļiem, jaunie misionāru elderi, kuri šobrīd kalpo misijās Amerikas Savienotajās Valstīs un Kanādā un kuriem būtu jāpabeidz sava misija 2020. gada 1. septembrī vai pirms tam, var tikt atbrīvoti, kad viņi ir nokalpojuši 21 mēnesi.

Daži misionāri, iespējams, uz laiku tiks norīkoti kalpot citur.

Jaunie misionāri, kuri, galvenokārt, strādās no saviem dzīvokļiem, turpinās mācīt, izmantojot tehnoloģijas, studēs Svētos Rakstus un Sludini Manu evaņģēliju, mācīsies valodu, veiks ģimenes vēstures darbu, tiešsaistē kalpos sabiedrībai un veiks citus uzdevumus, ko devis misijas prezidents. Turklāt misionāri tiek mudināti bieži sazināties ar savām ģimenēm un censties iziet no dzīvokļa, lai pasportotu un ieelpotu svaigu gaisu, ar apdomu ievērojot personīgā kontakta vadlīnijas.

Baznīcas vadītāji turpinās uzraudzīt apstākļus un pēc vajadzības veikt turpmākus pielāgojumus. Mēs, Baznīca, paužam savu mīlestību un atzinību visiem misionāriem, kuri cenšas mācīt Jēzus Kristus evaņģēliju un dalīties Viņa mīlestībā ikvisur, kur viņi kalpo.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.