Ziņu izlaidums

Jaunā „Draugs draugam” epizode iznāks novembrī

Pārraide „Draugs draugam: „Mans Debesu Tēvs mani mīl”” būs pieejama, sākot ar 2022. gada 5. novembri

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir nākusi klajā ar paziņojumu, ka jaunā „Draugs draugam” epizode ar nosaukumu „Mans Debesu Tēvs mani mīl” iznāks 2022. gada 5. novembrī plkst. 10.00 pēc kalnu dienas laika.

Friend2Friend01
Friend2Friend01
Sākumskolas vispārējā prezidente Sjūzena H. Portere sarunājas ar bērniem „Draugs draugam” epizodē ar nosaukumu „Mans Debesu Tēvs mani mīl”, ko ir plānots pārraidīt 2022. gada 5. novembrī.2022 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
Download Photo

Bērni, vecāki un Sākumskolas skolotāji ir aicināti noskatīties pārraidi ar aktivitātēm, mūziku un vēstījumiem no Sākumskolas vispārējā prezidija.

Novembra „Draugs draugam” būs jau trešais „Draugs draugam” pasākums šajā gadā. Abas iepriekšējās epizodes balstījās uz tēmām — templis, kristīšanās princips, Svētais Gars un Svētais Vakarēdiens.

Novembra epizodē radošās aktivitātes ietvaros bērni tiks aicināti padomāt, kā viņi var kalpot un būt pret citiem laipni, un tad uzzīmēt vai pierakstīt savas domas.

Visa pārraide un tās daļas būs pieejamas arī pēc 5. novembra kā palīgmateriāls, ko izmantot, mācoties mājās vai baznīcā. Šo pārraidi bērni varēs skatīties ģimenes lokā, Sākumskolā vai individuāli.

Pasākums tiks filmēts angļu valodā. Tulkojums būs pieejams spāņu, portugāļu, franču, itāļu, vācu, krievu, korejiešu, japāņu, mandarīnu un kantoniešu valodā.

Kā skatīties


Video būs pieejams vietnē ChurchofJesusChrist.org, Evaņģēlija bibliotēkā un Gospel Media iepriekš uzskaitītajās valodās.

Pārraide būs pieejama arī angļu, spāņu un portugāļu valodā YouTube kanālā „Gospel For Kids”:

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.