Ziņu izlaidums

Izmaiņas tempļa endaumentā

Augstākā prezidija paziņojums

© 2020 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.
  

Pirmdien, 2020. gada 20. jūlijā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs nāca klajā ar šādu paziņojumu par izmaiņām tempļa endaumenta ceremonijā:

Tempļa svētajām mācībām, apsolījumiem un ceremonijām ir sena izcelsme, un tās vērš Dieva bērnu uzmanību uz Viņu, kad viņi slēdz papildu derības un vairāk mācās par Viņa ieceri, tostarp par Glābēja, Jēzus Kristus, lomu.

Saņemot iedvesmu, mācīšanas metodes templī ir mainītas daudzkārt, pat nesenā vēsturē, lai palīdzētu Baznīcas locekļiem labāk izprast templī apgūto un atbilstoši dzīvot.

Daļa no tempļa pieredzes ietver svētu derību slēgšanu jeb solījumu došanu Dievam. Lielākā daļa cilvēku labi pazīst simboliskās darbības, kas saistītas ar reliģisko derību slēgšanu (piemēram, lūgšanu, indivīda iegremdēšanu kristībās vai roku turēšanu laulību ceremonijas laikā). Līdzīgas vienkāršas, simboliskas darbības pavada tempļa derību slēgšanu.

Rūpējoties par visiem un vēloties uzlabot tempļa mācību pieredzi, tempļa endaumenta ceremonijā nesen tika ieviestas noteiktas izmaiņas. Ņemot vērā tempļa ceremoniju svētumu, mēs lūdzam mūsu Baznīcas locekļus un draugus nenodarboties ar spekulāciju un neiesaistīties publiskās diskusijās par šīm izmaiņām. Tā vietā mēs aicinām Baznīcas locekļus turpināt gaidīt to dienu, kad viņi varēs atgriezties un pilnā mērā piedalīties tempļa svētajā darbā — ar lūgšanu un pateicību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.