Tematiskais raksts

Imigrācija

Kā pasaules mēroga baznīca, kas risina daudz sarežģītu problēmu visā pasaulē, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca darbojas saskaņā ar plaši pielietojamiem pamatprincipiem, kas var tikt piemēroti visā pasaulē. Baznīca uzskata, ka Jūtas vienošanās deklarācija ir atbildīga pieeja ar imigrācijas reformu saistīto problēmu risināšanai. Tā ir saskaņā ar svarīgiem principiem, par kuriem mēs iestājamies:

  • Mēs sekojam Jēzum Kristum, mīlot savus tuvākos. Glābējs mācīja, ka mīlēt „tuvāko” nozīmē mīlēt visus Dieva bērnus, lai kur un kad mēs sastaptos.
  • Mēs apzināmies nezūdošo vajadzību stiprināt ģimenes. Ģimenēm ir jābūt kopā. Piespiedu atšķirtība strādājošu vecāku un bērnu starpā vājina ģimeni un iedragā sabiedrību.
  • Mēs atzīstam, ka ikvienai tautai ir tiesības realizēt savus likumus un aizsargāt savas robežas. Visi, kas pakļauti valsts likumiem, ir atbildīgi par savu rīcību likuma priekšā.
 

Valsts amatpersonām būtu jāizdod un jāīsteno tādi likumi, kas atbilst mūsu kā taisnīgas un gādīgas sabiedrības labākajiem centieniem. Šādiem likumiem atbilstoši jāsamēro mīlestība pret tuvāko, ģimenes vienotības saglabāšana, kā arī taisnīgu un izpildāmu likumu ievērošana.

 

*Pēdējo paziņojumu par imigrāciju Baznīca izdeva 2011. gada 10. jūnijā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.