Ziņu izlaidums

Ieviestas pagaidu izmaiņas saistībā ar tempļu apmeklēšanu visa pasaulē

Šīs izmaiņas attiecībā uz visiem tempļiem visā pasaulē stāsies spēkā, sākot ar 2020. gada 16. martu

  

2020. gada 13. martā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nosūtīja Baznīcas locekļiem visā pasaulē šādu vēstuli.

Dārgie brāļi un māsas!

Straujais cilvēku veselības apdraudējuma kāpums visā pasaulē ir izraisījis pieaugošas bažas. Daudzu valdību ieviesto ierobežojumu dēļ ir bijusi nepieciešama vairāku tempļu pagaidu slēgšana. Ar lūgšanu apsverot minētos ierobežojumus, līdz ar nepieciešamību turpināt tempļa darbu, mēs esam nolēmuši ieviest pagaidu noteikumus attiecībā uz visu tempļu apmeklēšanu visā pasaulē, kas stāsies spēkā ar 2020. gada 16. martu.

  • Vietās, kur, stājoties spēkā valdības vai cita veida ierobežojumiem attiecībā uz sabiedrisko un/vai reliģisko pulcēšanos, tempļa apmeklēšana nav iespējama, priekšrakstu veikšana mirušo labā un par dzīvajiem uz laiku tiks apturēta
  • Vietās, kur valdības vai cita veida ierobežojumi neizslēdz visus tempļa pasākumus, iespēju robežās un tikai ar iepriekšēju pierakstu tiks organizēta šādu tempļa priekšrakstu veikšana par dzīvajiem: personīgie vīra un sievas, kā arī bērnu un vecāku saistīšanas priekšraksti; personīgie sākotnējie un endaumenta priekšraksti.
  • Aizstājošie priekšraksti pagaidām netiks veikti.
  • Visas tempļa apmeklētāju izmitināšanas vietas tiks slēgtas.

Baznīcas locekļiem tiks sniegti norādījumi attiecībā uz pieteikšanās kārtību personīgo priekšrakstu veikšanai. Tempļa darbinieki sazināsies ar personām, kam jau ir ieplānots tempļa apmeklējums.

Visos tempļos tiks sperti nepieciešamie soļi, lai līdz minimumam samazinātu slimības izplatības risku, samazinot tempļa darbinieku skaitu, ierobežojot viesu skaitu dzīvo cilvēku priekšrakstos un sekojot tempļa apmeklētāju saskarsmes vadlīnijām.

Tempļu prezidijiem tiks sniegta papildu informācija, un, atkarībā no nepieciešamības, ieviestas turpmākas izmaiņas.

Mēs ļoti gaidām brīdi, kad tempļi atkal varēs darboties ar pilnu jaudu, ļaujot Baznīcas locekļiem un viņu priekštečiem baudīt tempļa darba nodrošinātās svētības.

Ar cieņu,
Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.