Ziņu izlaidums

Iesvētīts Parīzes templis Francijā

Šis ir pirmais Baznīcas templis Francijā un 156.templis visā pasaulē

2017. gada 21. maijā prezidents Henrijs B. Airings – pirmais padomnieks no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija –iesvētīja Parīzes templi, kurš ir kļuvis par pirmo Baznīcas templi Francijā un 156. templi visā pasaulē.

        

Pirms iesvētīšanas prezidents Airings vadīja simbolisku ceremoniju, apliecinot, ka būvniecības darbi ir pabeigti un jaunais templis ir gatavs iesvētīšanai. Prezidentam Airingam pievienojās elders Nīls L. Andersens no Divpadsmit apustuļu kvoruma; Tempļu departamenta izpilddirektors, eldersLerijs J. Vilsons; Baznīcas Eiropas reģiona prezidents, elders Pauls V. Džonsons; un Baznīcas prezidējošais bīskaps Džeralds Kause.

Bīskaps Kause paskaidroja, ka stūrakmens ceremonija ir daļa no tempļa iesvētīšanas pasākumiem.Aiz stūrakmens tika ievietoti vēsturiski pieraksti, artefakti un Francijā dzīvojošo Baznīcas locekļu liecības. „Te ir jūsu liecības,” teica bīskaps Kause,„Cik brīnišķīgi, ka mums šeit ir iespēja apmeklēt templi!”

Par Parīzes tempļa celtniecības plāniem Baznīcas prezidents Tomass S. Monsonsizziņoja jau 2011. gada 15. jūlijā.„Mans sapnis ir piepildījies,” pavēstījabīskaps Kause, kurš ir dzimis Bordo pilsētā, Francijā. Viņš pārraudzīja tempļa celtniecību, vairākkārt viesojoties Francijā. „Mēs cieši sadarbojāmies ar arhitektiem, lai padarītu šo templi par apkaimes bākuguni,” viņš teica, „Templis pilnībā iekļaujas apkārtējā ainavā. Mēs vēlamies, lai šis templis ne vien nāktu par svētību Baznīcas locekļiem, bet kļūtu parvērtību visas sabiedrības acīs.”

Tempļa ārsienas klāj kaļķakmens no Portugāles, kura siltais tonis sasaucas ar apkaimē esošajāmēkām, piešķirot šai celtnei cēlumu un diženumu.Elders Andersensteic: „Šis templis ir skaistas arhitektūras piemērs, un tas ir celts ļoti kvalitatīvi, kā jau Francijā.”

Dienu pirms iesvētīšanas Baznīcas vadītāji ar prieku noskatījās vairāk nekā 1000 pēdējo dienu svēto jauniešu uzstāšanos, kuri caur dziesmām un dejām vēstīja par Baznīcas vēsturi Francijā, godinot vietējos pionierus. Šis kultūras pasākumsar nosaukumu „Ļaujiet savai gaismai mirdzēt” tika noturēts Francijas Nacionālajāvelodromā, kas atrodas kaimiņos esošajā pilsētā,Santkventinevelīnā.

Prezidents Airings teic: „Iesvētīšanas paver mūsu jauniešiem brīnišķīgu iespēju – stiprināt savu ticību, saņemot svētības, ko sniedz templis. Šajās svinībās uzstājas tikai jaunieši, jo mēs ceram, ka tādējādi viņu sirdis pievērsīsies tai dienai, kad viņi varēs apmeklēt šo templi.”

Francijā šobrīd ir vairāk nekā 100 draudžu un 38 000 Baznīcas locekļu, no kuriem daudzi ir pēdējo dienu svētie –otrajā, trešajā vai pat ceturtajā paaudzē. Pirmais misionārs ieradās Francijā jau 1849. gadā, un 1850. gadā tika organizēta neliela draudze. Šobrīd Baznīcai Francijā ir divas misijas, kurās kalpo misionāri no dažādām valstīm.

Pirms Parīzes tempļa iesvētīšanas tika organizētas atvērto durvju dienas, kuras apmeklēja vairāk nekā 47 500 cilvēku, kuri apskatīja tempļa telpas. To starpā bija gan garīdznieki, gan sabiedriskie vadītāji, gan cilvēki no vietējās apkaimes, kā arī Baznīcas locekļi.

 

Pēdējo dienu svēto tempļi atšķiras no sanāksmju namiem jeb dievnamiem, kur Baznīcas locekļi pulcējas svētdienās.Templis tiek uzskatīts par„Tā Kunga namu”, kur tiek sekots Kristus mācībām, slēdzot laulības, kristot un veicot citus priekšrakstus, kas sasaista ģimenes locekļus uz visu mūžību. Tempļos Baznīcas locekļi mācās par dzīves mērķi, kā arī slēdz svētas derības, solot kalpot Jēzum Kristum un saviem līdzcilvēkiem.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.