Tematiskais raksts

Humānā palīdzība

  • Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca sniedz humāno palīdzību un strādā pie vairākiem attīstības veicināšanas projektiem dažādās valstīs visā pasaulē. Šie projekti tiek īstenoti neatkarīgi no palīdzības saņēmēju nacionalitātes vai reliģiskās piederības.
  • Humānās palīdzības projektos ietilpst ārkārtas palīdzības sniegšana dabas katastrofu, piemēram, zemestrīču vai cunami, kā arī cilvēku izraisītu nelaimju, piemēram, kara un bada gadījumā. Tie var būt arī ilglaicīgāki pūliņi atsaukties uz nopietnākām un ilgstošākām vajadzībām kā, piemēram, kādas slimības apkarošanu.
  • Dabas katastrofas gadījumā, Baznīca sazinās ar vietējās valdības pārstāvjiem, nosakot, kāda apgāde un ēdiens nepieciešams. Un šīs lietas nekavējoties tiek nosūtītas uz attiecīgo reģionu.
  • Pēc tam, kad ticis gādāts par neatliekamo vajadzību apmierināšanu, Baznīca skatās, vai nepieciešams palīdzēt sabiedrības ilgtermiņa vajadzībās. Saskaņā ar Baznīcas nostāju, cilvēkiem tiek palīdzēts kļūt pašpaļāvīgiem, mācot iemaņas un nodrošinot resursus, kas nepieciešami, lai cilvēks pats varētu sevi apgādāt.
  • Lai īstenotu šos palīdzības projektus, tiek izmantoti galvenokārt Baznīcas locekļu ziedojumi, kā arī citu cilvēku ziedojumi visā pasaulē. Palīdzības sniegšanai tiek izmantota pilnīgi visa humānajai palīdzībai ziedotā nauda. Baznīca pati apmaksā projektu vadības izmaksas.
  • Caur humānās palīdzības nodaļu Baznīca sponsorē piecus pastāvīgus globāla mēroga projektus ar mērķi palīdzēt cilvēkiem kļūt pašpaļāvīgiem. Šo projektu ietvaros notiek mediķu apmācīšana jaundzimušo atdzīvināšanā, īstenoti tīra ūdens projekti, veikta ratiņkrēslu izdale, redzes traucējumu novēršana un vakcinēšana pret masalām.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.