Ziņu izlaidums

Elders un māsa Bednāri aicina pieaugušos jauniešus „lūgt, meklēt, klaudzināt”, lai rastu atbildes uz viņu dzīves būtiskajiem jautājumiem

-
„Es apsolu, ka sirsnīgi un pastāvīgi [meklējot atbildes] un darot to saskaņā ar Tā Kunga nolikto laiku un Viņa gribu, jūs allaž spēsiet rast atbildes uz jautājumiem, kas jums ir radušies, un gaisināt bažas, ar ko jums nākas saskarties savā dzīvē,” teic elders Deivids A. Bednārs no Divpadsmit apustuļu kvoruma.

Šis komentārs tika izteikts pasaules mēroga pārraidē pieaugušajiem jauniešiem, kas tika noturēta 2021. gada 12. septembra svētdienā. Pasākuma gaitā elders Bednārs kopā ar savu sievu Sjūzenu dalījās Kristū balstītos vēstījumos, uzrunājot 18 līdz 30 gadus vecus jauniešus no vairāk nekā 13 valstīm. Virtuālajā vidē, kā arī klātienē notiekošais pasākums tika raidīts no Konferenču centra lielās zāles Soltleiksitijā, Jūtas štatā. Diskusijas dalībnieki uzdeva elderam un māsai Bednāriem jautājumus par savas dzīves personīgajiem, garīgajiem un emocionālajiem aspektiem.


„Ko mēs varam darīt, lai izprastu Dieva gribu attiecībā uz mums un mūsu personīgo dzīvi?” vaicāja Hovards Sāvedra no Jūtas štata. „Ir pagājis tikai nedaudz vairāk par diviem mēnešiem, kopš es zaudēju savu sievu, kura mira no vēža, un es zinu, ka visa mūsu dzīve ir Dieva rokās.”

„Paldies tev par šo aizkustinošo un izjusto jautājumu,” teica elders Bednārs. „Mūsu dzīvē notiek visdažādākie atgadījumi, un tu tik tikko aprakstīji savas vēl tik jaunās sievas traģisko zaudēšanu. … Tā ir Glābēja īstenotā Izpirkšana, kas visu vērš par labu.”

Savā vēstījumā apustulis un viņa sieva pievērsās debesu spēkiem, kas atklājas, kad pieaugušie jaunieši „lūdz, meklē, klaudzina” (pasākuma tēma, balstoties uz Mateja 7:7–8).

„Es esmu radusi vairāk spēka, lai pārvarētu savas vājības,” norādīja 19 gadus vecā Triša Dioresa, kura piedalījās pārraidē attālināti, no Davao Filipīnās. Viņa pastāstīja, ka nesen ir pārvarējusi kādas personīgas grūtības, pateicoties daudz apzinātākām evaņģēlija studijām un personīgajām lūgšanām. Sarunā ar Bednāriem Dioresa paskaidroja, ka šo principu viņa sāka piemērot pēc 2021. gada jūnija pasaules mēroga pārraides „Tikšanās ar elderu Nīlu L. Andersenu no Divpadsmit apustuļu kvoruma”.

Viņa atminējās, kā bija dzirdējusi šo eldera Andersena ieteikumu kādai sievietei, kura vēlējās stiprināt savas attiecības ar Jēzu Kristu, lai rastu risinājumu savām personīgajām problēmām. „[Elders Andersens] viņai pavaicāja: „Ko tas nozīmē – būt apzinātiem savā ticībā?”” Dioresa pastāstīja sarunā ar elderu un māsu Bednāriem. „Pēc manām domām, būt apzinātiem savā ticībā nozīmē – apzināti atvēlēt laiku tam, lai pacenstos ik dienu darīt tās mazās, nelielās, vienkāršās lietiņas, kas tuvinās mani manam Glābējam.”

„Mūsu šīvakara sarunu tēma ir bijusi mūsu vēlme sekot savam Glābējam, Jēzum Kristum, un pašiem personīgi apgūt to, ko Viņš ir mācījis, un to, kā mums vajadzētu rīkoties,” norādīja elders Bednārs. „Tā ir individuāla pieredze ikvienam no mums – nākt pie Viņa un ļaut Viņa Izpirkšanas upurim kļūt par daļu no mūsu dzīves,” piebilda māsa Bednāra.

Bednāru pāris pieminēja arī būtiskākās mācības, kurās ir dalījušies pasaules mēroga ticības vadītāji, uzstājoties vairāk nekā 20 līdzšinējās jautājumu un atbilžu sesijās, kas ir tikušas noturētas Āfrikā, Āzijā, Eiropā, Latīņamerikā, Klusā okeāna salās un Amerikas Savienotajās Valstīs. „Šāds pārskats par bijušo var palīdzēt mums atcerēties to, kas mums būtu jāatceras, pārcilāt un atjaunot savas apņemšanās, kā arī daudz labāk sagatavoties turpmākām iespējām un izaicinājumiem,” teica elders Bednārs.

„Mēs dzīvojam tādā pasaulē un laikmetā, kas ir ļoti grūts un ļoti atšķiras no visiem līdzšinējiem,” atzina 25 gadus vecā Aitana Alapa no Vudkrosas Jūtas štatā. „Man šķiet, ka šādi pasākumi ir ļoti svarīgi, lai vienkārši palīdzētu mums orientēties tajā, kā rīkoties.”

„Jūtot Tā Kunga mīlestību pret mums caur Viņa praviešiem un iedvesmotiem Baznīcas vadītājiem, es varu sajust, ka Tas Kungs mīl gan mani, gan visus manus draugus pieaugušo jauniešu vidū,” teica 27 gadus vecais Sīdžejs Medsens no Provo Jūtas štatā.

„Viņi vēlas sekot Glābējam,” elders Bednārs atzina pēc pasākuma norises. „Vienotajai apziņai, ka jaunos cilvēkus visā pasaulē saista šī taisnīgā vēlme, ir liels spēks.”

„Es vēlētos, kaut viņi aizietu no šī pasākumu ar apziņu, ka viņi ir mīlēti un ka Glābējs viņus mīl, ka viņi ir piederīgi Baznīcai, kas par viņiem gādā, un ka viņi var lūgt, meklēt, klaudzināt un rast atbildes uz saviem personīgajiem jautājumiem,” teica māsa Bednāra.

Pasākuma ieraksts krievu valodā:

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.