Ziņu izlaidums

Elders un māsa Renlandi kalpo māsām centrālajā Londonā

„Jēzus Kristus ir iemesls tam, kādēļ mēs esam šeit”

Vienā no šī gada līdz šim saulainākajām dienām Londonas centru pārpildīja ļaužu pūļi, taču neviena no vietām nebija tik pārpildīta kā Haidparka dievnams, kur pulcējās simtiem māsu no Anglijas Londonas misijas, lai 2024. gada 19. maija svētdienā uzklausītu iedvesmojošus vēstījumus no Jēzus Kristus apustuļa, kurš uzstājās Palīdzības biedrības svētbrīdī.

Elderu Deilu G. Renlandu un viņa sievu māsu Ruti L. Renlandu pavadīja elders Hanss T. Boums no Septiņdesmito kvoruma ar sievu māsu Mārdženu Boumu. Pasākumā piedalījās arī reģiona Septiņdesmitais, elders Roberts F. Švarcs, un reģiona organizatoriskā padomniece — māsa Linda Šeparda, visus pavadīja viņu dzīvesbiedri.

Atklājot sanāksmi, elders Renlands spēkpilni liecināja par Glābēju. Citējis iecienīto garīgo dziesmu Es zinu — dzīvs mans Pestītājs, viņš teica: „Jēzus Kristus ir iemesls tam, kādēļ mēs esam šeit. Es pavisam noteikti zinu, ka Viņš dzīvo! Viņš ir mūsu visu laipnais, viedais debesu Draugs ... Personas dzīvē notiek īstens brīnums, kad tā iegūst personīgu pārliecību par to. Tajā brīdī cilvēka dzīve mainās. Tas maina ikviena cilvēka dzīvi.”

Elders Renlands pastāstīja par to, kā kopā ar savu ģimeni apmeklēja Britu muzeju, lai aplūkotu Lielās brīvības hartas ekspozīciju. Viņiem ierodoties, telpa bija pārpildīta un vairums cilvēku bija pilnībā pievērsušies pavisam citam eksponātam — populārās Bītlu dziesmas vārdu oriģinālajam pierakstam. Atsaucoties uz šo stāstu, elders Renlands atgādināja sanākušajiem par pievēršanos tam, kas ir pats būtiskākais, — Jēzum Kristum un Viņa mūsdienu pravietim.

Tomēr klātesošās māsas visvairāk aizkustināja Renlandu personīgā kalpošana viņām minētā svētbrīža laikā. Elders Renlands apliecināja māsām: „Jēzus Kristus iesvētīs jūsu visdziļākās ciešanas jums par labu. Viņš ir vienīgais, kurš to var. Viņš ir vienīgais, uz kuru mēs paļaujamies. Viņu iepazīstot, esmu sapratis, ka Viņam patīk atjaunot to, ko mums nav pa spēkam atjaunot. Viņam patīk dziedināt ievainojumus, ko mums nav pa spēkam dziedināt. Viņam patīk labot to, kas ir nelabojami sagrauts. Viņam patīk atlīdzināt mums par jebkuru netaisnību, ko esam pieredzējuši savā dzīvē. Un Viņš iesvētīs šīs dziļākās ciešanas jums par labu, Viņš tās atlīdzinās, un jūsu ciešanas nāks jums par labu.”

Pēc eldera Renlanda iespaidīgā vēstījuma uzstājās vēl vairāki runātāji, kuri apsprieda līdzīgas tēmas: svētības, ko nes Jēzus Kristus iepazīšana caur stāšanos svētajās derībās un to ievērošanu, kā arī sekošanu mūsdienu pravietim. Māsa Šeparda atzīmēja, ka māsas jutīsies „šokētas”, redzot tās svētības, ko sniedz nākšana pie Jēzus Kristus; un māsa Renlanda atkārtoti apstiprināja, ka „templis palīdz mums iegūt mūžīgo redzējumu”.

Māsas tika aicinātas iesniegt Renlandiem jautājumus apspriešanai 45 minūšu ilgajā jautājumu un atbilžu sesijā. Elders un māsa Renlandi mīloši atbildēja uz jautājumiem par daudzām tēmām. To skaitā bija: raizes par tuvinieku aiziešanu no Baznīcas; ieteikumi tiem, kuru ģimenes locekļi ir piederīgi LGBT kopienai; padomi par to, kā izvairīties no kliķu veidošanās un sašķeltības daudzkultūru draudzēs; tas, kā palīdzēt jaunajām sievietēm pāriet uz Palīdzības biedrību (Baznīcas sieviešu organizāciju); sieviešu loma priesterībā un daudz kas cits. Daudzi jutās iedvesmoti, kad elders Renlands pravietoja un liecināja, ka „caur Jēzu Kristu tiks labotas visas netaisnības”.

Noslēgumā viņš dalījās savā liecībā par mūsdienu pravieti, sakot, ka zina: „Rasels M. Nelsons ir Dieva pravietis uz Zemes mūsdienās”. Viņš piebilda, ka ikviens var iegūt šīs zināšanas un liecību: „Ja jūs lūgsiet, tad jums tas tiks darīts zināms, un, kad jūs apzināties, ka jūs šobrīd vada pravietis, tas maina jūsu dzīvi. Kad jūs zināt, ka Jēzus ir Kristus, jūsu dzīve mainās un tas palīdz jums palūkoties uz saviem jautājumiem pienācīgā skatījumā.”

Atbraukušā apustuļa liecība par Jēzu Kristu un viņa personīgā kalpošana patiesi pacilāja un spēcināja Palīdzības biedrības māsas no Anglijas Londonas misijas.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.