Vadītāja biogrāfija

Elders M. Rasels Balards

Prezidenta vietas izpildītājs prezidents M. Rasels Balards ir kalpojis par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma locekli jau kopš 1985. gada 6. oktobra, ceļojot pa visu pasauli, lai dotu norādījumus Baznīcas locekļiem un vadītu pasaules mēroga Baznīcas ikdienas darīšanas. 2018. gada 14. janvārī viņš tika atbalstīts un iesvētīts par Divpadsmit apustuļu kvoruma prezidenta vietas izpildītāju..

Viņš piedzima 1928. gada 8. oktobrī Soltleiksitijā, Jūtas štatā, Melvina R. un Geraldīnes Smitas Balardu ģimenē. Viņš mācījās Jūtas Universitātē.

Būdams jauns vīrietis, viņš kalpoja Baznīcas misijā Anglijā, kur viņš bija padomnieks misijas prezidijā. Viņš ir arī divas reizes kalpojis par bīskapu.

1974. gadā viņš tikai aicināts par Kanādas Toronto misijas prezidentu, kur viņš kalpoja līdz 1976. gada aprīlim, kad viņš tika aicināts pirmajā Septiņdesmito kvorumā. Būdams Septiņdesmito kvoruma loceklis, viņš pārraudzīja un apmācīja viņam nozīmēto ģeogrāfisko reģionu vadītājus. Vēlāk, no 1980. gada februāra līdz 1985. gada oktobrim, viņš kalpoja par Septiņdesmito prezidija locekli, pārraugot Baznīcas Septiņdesmito kvorumus. Liela daļa no viņa kalpošanas bija koncentrēta uz misionāru darbu.

Pirms viņš tikai aicināts par pilnlaika Baznīcas vadītāju, Elders Balards bija iesaistīts automobiļu, nekustamā īpašuma un ieguldījumu uzņēmumos. Viņš ir kalpojis daudzās Baznīcas un administratīvās komitejās un valdēs.

Viņš apprecējās ar Barbaru Bouvenu 1951. gada 28. augustā Soltleikas Templī. Viņi ir vecāki diviem dēliem un piecām meitām.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.