Ziņu izlaidums

Elders Kristofersons noslēdz Eiropas garīdzniecības vizīti un aicina pievērsties Jēzum Kristum

Garīdzniecības vizīte sešās Eiropas valstīs ietvēra sanāksmes ar Baznīcas locekļiem un misionāriem, kā arī sapulces ar valdības ierēdņiem

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma locekļa, eldera D. Toda Kristofersona, 11 dienas ilgā garīdzniecības vizīte Eiropas kontinentā noslēdzās Kopenhāgenā, 2024. gada 4. martā, notiekot Baznīcas misionāru sapulcei, kuri pašlaik kalpo attiecīgajā valstī. Sešu Eiropas valstu vizītes laikā elders Kristofersons, kuru pavadīja viņa sieva Katrīna Kristofersone, pauda cerību pilnu vēstījumu un aicināja Baznīcas locekļus un draugus vērst savu dzīvi uz Jēzus Kristus mācībām un cieši sekot Viņa piemēram.

Lielākajā daļā garīdzniecības vizītes, kura ietvēra tādas valstis kā Austriju, Horvātiju, Dāniju, Vāciju, Ungāriju un Spāniju, elderam Kristofersonam un māsai Kristofersonei pievienojās elders Brents H. Nīlsons no Septiņdesmito prezidija ar sievu Mārsiju Nīlsoni. Vairumā sanāksmju viņiem pievienojās arī bīskaps V. Kristofers Vedels, pirmais padomnieks prezidējošajā bīskapībā, ar sievu Kerolu Vedelu. Šajās dažādajās atrašanās vietās viņi tikās ar Baznīcas misionāriem, aicināja viņus stiprināt ticību Jēzum Kristum un kļūt par vēl apņēmīgākiem mācekļiem.

Horvātijā un Ungārijā elderam Kristofersonam bija arī sanāksmes ar valdības ierēdņiem. Tālāk ir lasāmas garīdzniecības vizītes aktualitātes un redzamas fotogrāfijas, kuras vēsta par lielāko daļu notikumu.

Madride, Spānija

Pirmās sanāksmes notika Madrides tempļa kompleksa draudzes namā nedēļas nogalē no 2024. gada 24. līdz 25. februārim. Šajā garīdzniecības vizītes pirmajā „pieturpunktā” elders Rūbens V. Aliauds, Centrāleiropas reģiona prezidija pirmais padomnieks, kuru pavadīja sieva Fabiana Aliauda, pievienojās atbraukušajiem Augstākajiem pilnvarotajiem.

Nedēļas nogalē notika vēsturiska sanāksme ar trim misijām Spānijā, sapulce ar jauniešu padomniekiem no vairuma Centrāleiropas reģiona valstu, kā arī dievbijīga sanāksme jauniešiem, kas tika pārraidīta visām Centrāleiropas reģiona spāniski runājošajām vienībām.

Svētdien elders Kristofersons prezidēja īpašā staba konferencē, kas paredzēta trim Madrides stabiem. Īpašā sanāksme tika arī pārraidīta Madrides reģionam, jo ēkā iespējams uzņemt vien 1000 cilvēkus.

Frankfurte, Vācija

Vācijā elders Kristofersons, elders Nīlsons un bīskaps Vedels rīkoja sanāksmes Baznīcas Centrāleiropas reģiona galvenajā mītnē Frankfurtē. 2024. gada 28. februārī notika īpaša dievbijīga sanāksme ar Baznīcas darbiniekiem, kuri strādā Frankfurtē un visā reģionā. „Pieturpunkts” Vācijā noslēdzās ar ekskursiju pa ēku un tās iesvētīšanu, ko veica elders Kristofersons.

Zagreba, Horvātija

2024. gada 29. februārī elders Kristofersons kopā ar elderu Nīlsonu un elderu Džeku N. Džerardu, Centrāleiropas reģiona prezidija otro padomnieku, un viņa sievu — māsu Klaudeti Džerardu devās uz Horvātijas galvaspilsētu Zagrebu, lai sarīkotu augsta līmeņa sanāksmi ar Horvātijas valdības kultūras un plašsaziņas līdzekļu ministri un citiem ierēdņiem.

Elders Kristofersons pauda pateicību par Horvātijas valdības pūlēm Covid-19 pandēmijas laikā, kas ļāva Baznīcas misionāriem ceļot un sasniegt to galamērķus visā Eiropā.

Viņš arī diskutēja ar valdības ierēdņiem par to, kā Baznīca un tās locekļi varētu veicināt sabiedrības attīstību valstī. „Mēs runājām par (Horvātijas) valdības mērķiem un interesēm, un konstatējām, ka bija daudz dažādu veidu, kā, mūsuprāt, varējām iesaistīt citus, jo īpaši tos, kuri ir nonākuši lielās grūtības,” viņš teica. Zagrebas draudzes namā vēlāk norisinājās misijas konference ar Adrijas jūras ziemeļu daļas misiju.

Budapešta, Ungārija

Nākamajā dienā — 2024. gada 1. martā elders Kristofersons, elders Nīlsons un elders Džerards tikās ar Óbuda pašvaldības mēru Budapeštā Lāslo Kiša k-gu. Baznīca iegādājās īpašumu Óbuda reģionā un nākotnē plāno tur uzbūvēt Ungārijas Budapeštas templi, kas būs Baznīcas pirmais templis šajā valstī.

{{video_01|https://youtube.com/embed/lQ7x3AZdDHs}}

Sanāksmē elders Kristofersons iepazīstināja mēru ar Baznīcu un paskaidroja, kāpēc pēdējo dienu svētie uzskata tempļus par Tā Kunga namu. Elders Kristofersons sacīja, ka sanāksme bija „ļoti sirsnīga un produktīva”.

Pēc sanāksmes Óbuda pilsētas domes ēkā grupa devās uz Peštas draudzes namu, lai rīkotu īpašu konferenci ar misionāriem, kuri kalpo Ungārijas Budapeštas misijā. Bīskaps Vedels arī bija Ungārijā un izmantoja iespēju, lai iepriekšējā dienā, humānās palīdzības un labklājības mērķu vadīts, apmeklētu vairākas iestādes, kurām Baznīca palīdz Ungārijā.

Vīne, Austrija

Nedēļas nogalē no 2024. gada 2. līdz 3. martam grupa devās uz Austrijas galvaspilsētu, kur elders Kristofersons piedalījās konferencē ar misionāriem, kuri kalpo Alpu vāciski runājošajā misijā. Pēc tam viņš prezidēja mācību sanāksmē ar Centrāleiropas reģiona Baznīcas vadītājiem. Dalībnieku vidū bija arī viss Centrāleiropas reģiona prezidijs.

Elderu Kristofersonu intervēja arī radio Ö1. Šī radio stacija ir daļa no ORF — Austrijas publiskā radio un televīzijas tīkla. 2024. gada 3. martā, svētdienas rītā, kādā viesnīcā Vīnes centrā norisinājās īpaša staba konference.

Staba konference tika pārraidīta visai valstij. Vīnē elders Kristofersons pauda skaidru vēstījumu. Viņš teica, ka tie, kuri „dzīvo saskaņā ar Jēzus Kristus mācībām, izjūt vairāk prieka”. Viņš apstiprināja arī to, ka „grēku nožēla ir mūsu dzīves prieks”.

Kopenhāgena, Dānija

2024. gada 4. martā Eiropas kontinenta garīdzniecības vizītes pēdējā dienā elders Kristofersons devās uz Kopenhāgenu, lai sarīkotu misijas konferenci ar Dānijas Kopenhāgenas misiju. Sanāksme notika Baznīcas staba centrā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.