Ziņu izlaidums

Elders Bednārs ar elderu Gongu apspriež, kā labāk saprast musulmaņus

2021. gada 19. oktobrī divi Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas apustuļi, elders Deivids A. Bednārs un elders Gerits V. Gongs, uzstājās Brigama Janga universitātē (BYU) Provo, Jūtā, divu dienu konferences „The Islamic World Today: Issues and Perspectives” („Islāma pasaule mūsdienās: jautājumi un perspektīvas”) noslēguma sesijā. Viņi mudināja Baznīcas locekļus iegūt labāku izpratni par to, kas viņiem ir kopīgs un kas — atšķirīgs ar 1,8 miljardiem islāma ticības sekotājiem visā pasaulē.

Elders Deivids A. Bednārs sacīja: „Mūsu abu ticībās ir daudz atšķirību pamatdoktrīnās, taču mums ir daudz līdzīgā vērtībās un veidā, kā mēs pielietojam katrs savu ticību, apliecinot savu mīlestību pret Dievu un līdzcilvēkiem.” Elders Gerits V. Gongs sacīja, ka mums ir jābūt atklātiem un godīgiem, tiecoties pēc izpratnes, esot „pateicīgiem par to, ka mēs esam brāļi un māsas vienā kopīgā cilvēces ģimenē”.

„Jēzus Kristus māca divus augstākos baušļus: vairāk mīlēt Dievu un savu tuvāko,” sacīja elders Gongs. „Lielāka izpratne citam par citu mums palīdz mīlēt citam citu. Kaut mēs iemācītos atklāti un rūpīgi dalīties un saprast, lai paustu cieņu un labu gribu, tā vietā lai būtu neziņā vai naidīgi noskaņoti.”

Otrdienas vakarā klātesošajiem musulmaņu draugiem elders Bednārs izteica Baznīcas sirsnīgo vēlmi „pievienoties jums labajos darbos”. Viņš lūdza, lai „Ābrahāma Dievs — mūsu visu Dievs — gādātu un svētītu ikvienu no mums šajā svarīgajā un nozīmīgajā darbā”.

Abi apustuļi arī informēja par jaunu brošūru ar nosaukumu „Muslims and Latter-day Saints: Beliefs, Values and Lifestyles” („Musulmaņi un pēdējo dienu svētie: uzskati, vērtības un dzīvesveids”). Tā tiks publicēta Evaņģēlija bibliotēkas lietotnē un būs pieejama 2022. gadā. Elders Bednārs sacīja, ka šis dokuments ir daudzu gadu darba rezultāts, ietverot sadarbību ar musulmaņu vadītājiem.

Kopš Baznīcas pirmsākumiem Džozefs Smits sludināja principus attiecībā uz starpreliģiju dialogu un cieņu pret tiem, kam ir atšķirīga ticība. Ir zināmi daudzi piemēri, kad Baznīcas vadītāji ir sadarbojušies ar musulmaņu vadītājiem. To skaitā ir eldera Gonga tikšanās ar sunnītu musulmaņu vadītāju 2019. gadā, atrodoties Āzijā un Okeānijā; eldera Bednāra tikšanās ar Sudānas vadītājiem viņu valstī un Tempļa laukumā pēdējos divos gados; eldera Ronalda A. Rasbanda iepazīšanās ar vairākiem musulmaņu vadītājiem 2021. gada G20 Starpkonfesiju forumā Itālijā un daudzi citi piemēri.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.