Ziņu izlaidums

Elders Balards uzstājas Pasaules ģimeņu kongresā

Apustulis runā par tradicionālo laulību nozīmi un vajadzību pēc savstarpējas sapratnes, mīlestības un līdzjūtības

Šīs otrdienas rītā elders M. Rasels Balards no Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Divpadsmit apustuļu kvoruma uzstājās devītajā Pasaules ģimeņu kongresā, kas notika Soltleiksitijā. Uz šo četru dienu kongresu bija pulcējušies vairāki tūkstoši dalībnieku, un tajā uzstājās 185 zinātnieki, pētnieki un reliģiskie vadītāji.

„Sabiedrība, likumi un populāri viedokļi var mainīties, taču mēs zinām, ka sabiedrības uzskati par ģimeni nevar aizstāt un neaizstās Dieva nolūkus un ieceri attiecībā uz Viņa bērniem,” teica elders Balards, sākot savu uzstāšanos, kurā uzsvēra, „cik cieši [mormoņu] teoloģija ir saistīta ar tradicionālo ģimenes modeli”.

„Mūsdienu pasaulē, kur laulība un bērni tiek arvien vairāk marginalizēti, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca nav vienīgā, kas atklāj, ka tradicionālā ģimene ir viens no tās svarīgākajiem doktrīnas elementiem,” viņš teica, piebilstot, ka arī pāvests Francisks, Dienvidbaptistu konvents, kā arī citas baznīcas un prominenti kristiešu vadītāji uzsver tradicionālo ģimeņu lomu.

Elders Balards izskaidroja Baznīcas nostāju attiecībā uz laulību, kas izklāstīta pirms 20 gadiem tapušā dokumentā „Ģimene — vēstījums pasaulei”. Viņš teica: „Šī doktrīna izskaidro mūsu dzelžaino nostāju attiecībā uz ģimeni. Tajā pašā laikā mēs uzskatām, ka mums ir jāizturas saprotoši, mīloši un līdzjūtīgi pret visiem cilvēkiem.”

Vēstījumā, kuru parakstījis Augstākais prezidijs un Divpadsmit Apustuļu kvorums, ir pasludināts: „Laulība starp vīrieti un sievieti ir Dieva iedibināta un … ģimenei ir centrālā loma Radītāja iecerē attiecībā uz Viņa bērnu mūžīgo sūtību.”

Elders Balards uzsvēra arī to, cik nozīmīgi ir mormoņu tempļi. „Pēdējo dienu svētajiem tempļi ir ļoti svarīgi, jo tajos pāri tiek laulāti „uz laiku un uz visu mūžību”, ne tikai „līdz nāve jūs šķirs”.

Mums ir jāsakopo viss iespējamais atbalsts, lai stiprinātu un pasargātu mūsu ticību, mūsu ģimenes un mūsu brīvību. Daži aktīvi cenšas atņemt mums šīs tiesības,” viņš teica.

Elders Balards mudināja sanākušos „izturēties draudzīgi pret tiem, kuriem ir atšķirīgi uzskati”. Viņš citēja Baznīcas atbalstīto Jūtas izpildvaras lēmumu, kas aizsargā LGBT cilvēkus, lai tie netiktu atlaisti no darba un lai tiem netiktu liegta mājvieta viņu seksuālās orientācijas dēļ. Ar šo pašu lēmumu tiek aizsargāta arī reliģijas brīvība.

„Meklējot kompromisu un izturoties mīloši pret visiem Dieva bērniem, kuri ir mūsu brāļi un māsas, mēs varam radīt mierpilnu un daudzveidīgu ideālu un uzskatu sakopojumu,” teica elders Balards. „Neaizmirstiet — precēts vai neprecēts, beigu beigās katrs no mums ir unikāla daļa no Dieva diženās ieceres.”

Iepriekšējos gados globālais Pasaules ģimeņu kongress tika noturēts Sidnejā, Madridē un Amsterdamā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.