Tematiskais raksts

Daudzsievība

Poligāmas grupas un indivīdi Jūtas štatā un tā apkārtnē bieži rada apjukumu paviršam novērotājam un štatu apmeklējošiem plašsaziņas līdzekļu pārstāvjiem. Poligāmijas piekopēji un poligāmas organizācijas, kas darbojas ASV un Kanādas rietumu daļās, nekādā veidā nepieder Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai, neskatoties uz to, ka dažreiz uz viņiem tiek maldinoši attiecināts vārds „mormonis” — kas plaši zināma kā Pēdējo dienu svēto iesauka.

Prezidents Gordons B. Hinklijs 1998. gada oktobra Vispārējā konferencē par daudzsievību teica šādi: „Es vēlos kategoriski noteikt, ka šai Baznīcai nav nekāda sakara ar tiem, kuri piekopj daudzsievību. Viņi nav šīs Baznīcas locekļi. Lielākā daļa no tiem nekad nav bijuši Baznīcas locekļi. Viņi pārkāpj valsts likumu. Viņi zina, ka viņi pārkāpj likumu. Viņi ir pakļauti sodāmībai atbilstoši šim likumam. Baznīcai, protams, attiecībā uz šo jautājumu nav nekādas jurisdikcijas.

Ja kādi no mūsu Baznīcas locekļiem tiek pieķerti daudzsievības piekopšanā, viņi tiek izslēgti, kas ir vissmagākais sods, kādu Baznīca var noteikt. Poligāmijā iesaistītie ne tikai tieši pārkāpj valsts likumu, viņi pārkāpj arī Baznīcas likumu. Mūsu ticības apliecinājums to nosaka. Tas nosaka: „Mēs ticam, ka jāpakļaujas karaļiem, prezidentiem, valdniekiem un miertiesnešiem, paklausot, godājot un atbalstot likumu” (Ticības apliecinājumi 1:12).”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.