Tematiskais raksts

Dārgā Pērle

Pēdējo dienu Svēto Rakstu sējums, kas ietver Ābrahāma, Mozus un Mateja rakstus Džozefa Smita tulkojumā, kā arī izvilkumu no Džozefa Smita pierakstiem.

Skat. pilnu grāmatas „Dārgā Pērle” tekstu

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.