Ziņu izlaidums

Baznīca paziņo par jauniem reģionu vadītāju aicinājumiem 2021. gadā

Augstākais prezidijs ir paziņojis par izmaiņām Eiropas austrumu reģionā, kas stāsies spēkā 2021. gada 1. augustā.

2021. gada 1. augustā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Eiropas austrumu reģionā stāsies spēkā šādas izmaiņas: jaunais reģiona prezidijs sastāvēs no eldera Hansa Teodora Būma, kurš būs Eiropas austrumu reģiona prezidents, no eldera Skota D. Vaitinga, kurš būs pirmais padomnieks, un no eldera Kirila Pohiļko, kurš būs otrais padomnieks.

© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Augstākā prezidija un Divpadsmit apustuļu kvoruma vadībā jaunais reģiona prezidijs sniegs garīgu vadību Baznīcas locekļiem un vietējiem vadītājiem šajā reģionā.

Elders Hans T. Būms

2019. gada 6. aprīlī elders Hans T. Būms tika atbalstīts par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstāko pilnvaroto Septiņdesmito.

Elders Būms ir kalpojis vairākos Baznīcas aicinājumos, tostarp bijis pilna laika misionārs Anglijas, Londonas, austrumu misijā, padomnieks draudzes prezidijā, draudzes prezidents, staba Jauno vīriešu prezidents, padomnieks staba prezidijā, staba prezidents, kā arī Eiropas reģiona Septiņdesmitais.

1980. gadā elders Būms ieguva grādu administrēšanā Mavo Hodža Vūhta universitātē. Viņš ir strādājis par sekretāru, darbinieku atlases speciālistu un pārdošanas menedžeri.

Hans Teodors Būms ir dzimis 1963. gada 13. jūlijā Amsterdamā, Nīderlandē. 1984. gadā viņš apprecējās ar Arienu Johannu Brokziteru. Viņiem ir trīs bērni.

Elders Skots D. Vaitings

2012. gada 31. martā elders Skots D. Vaitings tika atbalstīs par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstāko pilnvaroto Septiņdesmito.

1986. gadā elders Vaitings ieguva bakalaura grādu japāņu valodā Brigama Janga universitātē un 1990. gadā doktora grādu jurisprudencē Makdžordža juridiskās skolas Klusā okeāna Universitātē. Nesen viņš sāka strādāt par prezidentu uzņēmumā Waterhouse, un iepriekš viņš bija prezidents un izpilddirektors uzņēmumā Molokai Ranch.

Elders Vaitings ir kalpojis vairākos Baznīcas aicinājumos, tostarp bijis pilna laika misionārs Japānas, Tokijas, ziemeļu misijā, elderu kvoruma prezidents, bīskaps, staba Jauno vīriešu prezidents, augstais padomnieks, staba prezidents un reģiona Septiņdesmitais. Viņš ir kalpojis par prezidentu Āzijas ziemeļu reģionā un pašlaik kalpo par Baznīcas galvenās pārvaldes pirmo padomnieku Ziemeļamerikas austrumu reģionā un par Tempļa departamenta izpilddirektora vietnieku.

Skots Dveins Vaitings ir dzimis 1961. gada 1. aprīlī Soltleiksitijā, Jūtā. 1984. gada aprīlī viņš apprecējās ar Džeriju Olsoni. Viņiem ir pieci bērni.

Elders Kirils Pohiļko

2020. gada 4. aprīlī elders Kirils Pohiļko tika atbalstīts par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas reģiona Septiņdesmito. Pašlaik viņš kalpo par Baltijas misijas prezidentu.

Pirms elders Pohiļko tika aicināts par misijas prezidentu, viņš kalpoja par Kijevas, Ukrainas, staba prezidentu. Viņš ir kalpojis arī par staba prezidija locekli un draudzes prezidentu. Viņš ir bijis pilna laika misionārs Ukrainas, Doņetskas, misijā.

Elders Pohiļko ir ieguvis bakalaura un maģistra grādu ekonomikā. Savas karjeras laikā viņš ir strādājis vairākos amatos, tostarp ir bijis Kijevas, Ukrainas, tempļa rakstvedis.

Kirils Pohiļko ir dzimis 1975. gada 12. oktobrī. 2002. gada septembrī viņš apprecējās ar Jeļenu Terehovu. Viņiem ir divi bērni.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.