Ziņu izlaidums

Baznīcas vadītāji uzstājas pasaules mēroga konferencē, aicinādami iedvesmot, stiprināt un pacilāt apkārtējos.

Atzīmējot svēto Lieldienu nedēļu, miljoniem cilvēku visā pasaulē pulcējās uz Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas pusgada vispārējo konferenci, kas tika noturēta no 1. līdz 2. aprīlim. Piecu sesiju laikā, kuru tiešraide tika pārraidīta 70 valodās, pasaules mēroga Baznīcas vadītāji uzrunāja Baznīcas locekļus un viņu draugus ar vēstījumiem, kas bija vērsti uz Jēzu Kristu.

Uzsākot konferenci, elders Gerijs E. Stīvensons no Divpadsmit apustuļu kvoruma citēja angļu izcelsmes Jaunās Derības pētnieku N. T. Raitu, aicinot „spert nākamos soļus, lai sāktu svinēt Lieldienas ar radošu un jaunu pieeju caur mākslu, literatūru, bērnu spēlēm, dzeju, mūziku, deju, festivāliem, zvanu skaņām un īpašiem koncertiem, jo šie ir mūsu lielākie svētki”. Viņš turpināja, atbalsojot pētnieka teikto: „Ja nebūtu Lieldienu, mums nebūtu Jaunās Derības, mums nebūtu kristietības.”

Jauno sieviešu vispārējā prezidente Bonija H. Kordone teica, ka īstens prieks balstās uz cilvēka vēlmi — tuvināties Kristum un pašam personīgi pārliecināties par to, ka Viņš ir katra personīgais Glābējs.

Sestdienas pēcpusdienas sesijā elders Dīters F. Uhtdorfs no Divpadsmit apustuļu kvoruma mudināja vecākus — palīdzēt saviem bērniem attīstīt ticību Jēzum Kristum, iemīļot Viņa evaņģēliju un sagatavoties pareizu izvēļu veikšanai visa mūža garumā. Viņš apliecināja, ka Dievs mīl ģimenes un allaž ir tām līdzās.

Sestdienas rīta sesijas laikā Palīdzības biedrības vispārējā prezidente Kamilla N. Džonsone mudināja konferences dalībniekus rast atvieglinājumu Jēzū Kristū, kurš var atvieglot mūsu nastas un pacelt mūsu slogus. Palīdzības biedrība ir Baznīcas sieviešu organizācija.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents Rasels M. Nelsons noslēdza svētdienas rīta sesiju ar lūgumu — kļūt par miera nesējiem un izrādīt cieņu apkārtējiem. Pasaulē, kur vulgaritāte, citu vainošana un ļauna runāšana par citiem ir kļuvusi par pārāk izplatītu parādību, mums vajadzētu censties sekot Glābējam, izturoties laipni pret apkārtējiem. Prezidents Nelsons mācīja, ka žēlsirdība ir miera nesēju noteicošā pazīme un ka tas ir strīdu pretlīdzeklis.

Konferences laikā Baznīcas locekļi atbalstīja izmaiņas Baznīcas vadītāju rindās. Tika aicināti pieci jauni Augstākie pilnvarotie–Septiņdesmitie, tostarp elders Alans T. Filipss, kura dzimtā vieta ir Kentas grāfiste Anglijā, un elders Kristofs Dž. Žiro–Karers, kura dzimtā pilsēta ir Liona Francijā.

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā Septiņdesmitie kalpo par Jēzus Kristus „īpašajiem lieciniekiem” un palīdz Divpadsmit apustuļiem „Baznīcas iedibināšanā un visu tās lietu regulēšanā”.

Konferences svētdienas pēcpusdienas sesijas noslēgumā prezidents Nelsons paziņoja par 15 jaunu tempļu celtniecības plāniem daudzviet pasaulē, no kuriem viens atradīsies Hamburgā, Vācijā. Tas būs trešais templis šajā valstī, līdztekus Frankfurtes Vācijas templim un Freibergas Vācijas templim.

Eiropā šobrīd darbojas 14 tempļi, un pēdējo konferenču laikā ir ticis paziņots par vēl sešu tempļu celtniecības plāniem.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.