Ziņu izlaidums

Baznīcas Vēstures departaments publicē Mormona Grāmatas manuskriptu

Šis izdevums ir jaunākais krājums Džozefa Smita dokumentu publicēšanas projektā

Šo otrdien nāca klajā jauns „Džozefa Smita dokumentu projekta” krājums, kur ietverts Mormona Grāmatas izdevējam paredzētais manuskripts. To izdevusi Church Historian’s Press — Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Vēstures departamenta izdevniecība. „Revelations and Translations, Volume 3: Printer’s Manuscript of the Book of Mormon” („Atklāsmju un tulkojumu 3. krājums: Mormona Grāmatas izdevēja manuskripts”) ir 11. krājums, kas publicēts šī projekta ietvaros, kura gaitā Baznīca cenšas publicēt pilnīgi visus tās dibinātāja Džozefa Smita un viņa rakstvežu dokumentus.

 „Mēs jūtamies gandarīti, ka tagad šis dokuments būs pieejams Baznīcas pētniekiem un Baznīcas locekļiem, lai viņi varētu to studēt pēc saviem ieskatiem,” teica elders Stīvens E. Snovs no Septiņdesmito kvoruma, uzstājoties preses konferencē, kas tika noturēta Baznīcas Vēstures bibliotēkā. „Jauki, ka gan šis krājums, gan pārējie Džozefa Smita dokumentu projekta krājumi ar laiku tiks publicēti internetā, kur tos varēs skatīt bez maksas.” Elders Snovs kalpo par Baznīcas vēsturnieku un rakstvedi un Baznīcas Vēstures departamenta izpilddirektoru.

Krājums ir publicēts divās krāsainās, lielformāta grāmatās, kur augstā izšķirtspējā pārfotografētas visas vēsturiskā manuskripta lappuses un iekļauta krāsaina teksta stenogramma. Papildus manuskripta fotogrāfijām un stenogrammai, krājumā ietverts arī saraksts ar rakstvežiem un izdevējiem, kuri bijuši iesaistīti 1830. gada Mormona Grāmatas izdevuma veidošanā un publicēšanā.

„Kvalitatīvi, krāsaini vispilnīgākā Mormona Grāmatas agrīnā manuskripta attēli sniedz šī krājuma lasītājiem vēl nebijušu iespēju — it kā viņi turētu rokās oriģinālu,” teic Baznīcas vēsturnieka un rakstveža asistents Ričards E. Turlejs, juniors.

Video angļu valodā

Mormoņi uzskata Mormona Grāmatu par Svētajiem Rakstiem, ko studēt līdztekus Bībelei, ticot, ka tajos ietverti senas Amerikas civilizācijas pieraksti un ka tā ir vēl viena liecība par Jēzu Kristu. 

Video angļu valodā

2015. gada oktobra Baznīcas žurnāla Ensign izdevumā tiks publicēts pavadraksts par Mormona Grāmatas tulkošanas vēsturi, kas šobrīd pieejams tiešsaistē. Gan jaunizdotā krājuma ievadā, gan žurnāla rakstā ir ietverta informācija par Džozefa Smita izmantotajiem tulkošanas palīglīdzekļiem, kā arī iepriekš neredzētas fotogrāfijas, kur attēlots gaišreģa akmens, ko Džozefs Smits varētu būt izmantojis Mormona Grāmatas tulkošanā.

Akmeni, ko viņš izmantoja, lai tulkotu, bieži aprakstījuši kā ovālu akmeni šokolādes krāsā. Džozefs Smits atdeva šo akmeni savam rakstvedim Oliveram Kauderijam, kura atraitne Elizabete Vitmere Kauderija vēlāk nodeva to Fineasam Jangam. Viņš to savukārt nodeva savam brālim Brigamam Jangam — otrajam Baznīcas prezidentam. Pēc prezidenta Janga nāves viena no viņa sievām, Zina D. H. Janga, atdāvināja to Baznīcai. Vēsturiski pieraksti liecina, ka, papildus šim gaišreģa akmenim, Džozefa Smita īpašumā bijuši vēl citi gaišreģa akmeņi.

Minēto projektu ir apstiprinājusi Nacionālo Arhīvu nodaļas Nacionālā Vēsturisko publikāciju un pierakstu komisija (National Historical Publications and Records Commission — NHPRC). Džozefa Smita dokumentu krājumi tiek pakļauti intensīviem Baznīcas pētnieku un neatkarīgu pētnieku pārskatiem.

Tiek lēsts, ka kopumā Džozefa Smita dokumenti tiks izdoti vairāk nekā 20 drukātos krājumos. Tie tiks iedalīti sešās daļās: dienasgrāmatas, atklāsmes un tulkojumi, vēsture, dokumenti, administratīvie pieraksti, kā arī juridiskie un uzņēmējdarbības pieraksti. Pirmais šī projekta krājums tika publicēts 2008. gadā. Vairāk informācijas meklējiet josephsmithpapers.org. 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.