Tematiskais raksts

Baznīcas vēstures bibliotēka

Baznīcas vēstures bibliotēka tika iesvētīta, lai tajā tiktu uzglabāti vēsturiskie materiāli un sniegta informācija par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas vēsturi. Kopš bibliotēkas ēkas atklāšanas 2009. gada jūnijā to apmeklējuši tūkstošiem cilvēku, kas izrādījuši interesi par Pēdējo dienu svēto ticību un tās sekotāju vēsturi.

Vairāk nekā 21 000 kvadrātmetru lielajai ēkai ir pieci stāvi, kur izvietota publiskā bibliotēka un lasītava, kā arī glabātuve, kurā atrodami dažādi vēsturiski materiāli, tai skaitā:

  • 270 000 grāmatas, bukleti, žurnāli, rokasgrāmatas utt.;
  • 240 000 oriģinālu, iepriekš nepublicētu pierakstu kolekcijas (dienasgrāmatas, žurnāli, korespondence, protokoli utt.);
  • 3,5 miljoni Baznīcas locekļu patriarhālās svētības;
  • 13 000 fotogrāfiju kolekcijas;
  •   23 000 audio un video ieraksti.

Daļa no šiem materiāliem pieejama publiskajā bibliotēkā, bet pārējie tiek uzglabāti arhīva telpās un izsniegti bibliotēkas apmeklētājiem lasītavā. Daudzi apmeklētāji studē šos materiālus, rakstot grāmatas vai akadēmiskas publikācijas. Citi izmanto Baznīcas vēstures bibliotēkas kolekciju, lai uzzinātu ko vairāk par saviem mormoņu priekštečiem vai ASV rietumštatu vēsturi.

Šajā ēkā, ko var dēvēt par moderno tehnoloģiju sasniegumu, ir divējādas arhīvu glabātuves, kas projektētas vēsturisko artefaktu uzglabāšanai. Desmit galvenajās glabātuvēs tiek uzturēti 55° F (12,8° C) un 35% relatīvā mitruma līmenis. Divās īpašās telpās, kur glabājas krāsu kinofilmas, fotogrāfijas un Baznīcai īpaši svarīgi pieraksti, tiek uzturēti -4° F (-20° C).

Papildus publiskām zonām un glabātuvēm, jaunajā ēkā paredzēta vieta dokumentu saglabāšanas jeb konservācijas, kolekciju veidošanas un pētniecības darbam. Konservācijas procesa apjomi sasniedz 300–500 grāmatu un 3000–4000 audiovizuālo ierakstu gadā. Kolekciju veidotāji ik gadu apkopo un iekļauj vēsturiskajos katalogos 500–700 jaunu kolekciju, ieskaitot 6000 publikāciju. Jaunajā ēkā ir arī biroja telpas algotiem un brīvprātīgiem darbiniekiem, kuri atbild par vēsturiskas nozīmes vietām, mājaslapas saturu un publikācijām, piemēram, Džozefa Smita pierakstiem.

Baznīcas vēstures bibliotēkai ir piešķirta Leadership in Energy and Environmental Design (Enerģētikas un vides dizaina vadības jeb LEED) sudraba apliecība. Lai iegūtu šo „zaļo” statusu, ēkā jābūt salīdzinoši mazam siltuma un elektrības patēriņam, no tās jāpaveras atklātam skatam (darba vietām jāatrodas logu tuvumā), tai jāatrodas tuvu publiskajam transportam un tajā jāizmanto vietējā ražojuma produkti, kas izgājuši otrreizēju pārstrādi vai izdala mazāk veselībai kaitīgu gāzvielu.


 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.