Life-Preparation-Lessons_01_240220_v1.jpeg
Ziņu izlaidums

Baznīcas semināri drīz piedāvās nodarbības „Sagatavošanās dzīvei"

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Reliģijas semināri un institūti ar prieku paziņo par jaunām nodarbībām „Sagatavošanās dzīvei”. Šī Baznīcas semināra mācību programmas ievērojamā paplašināšana sākās 2024. gada janvārī attiecībā uz atbrīvojuma laika programmām (dažos Amerikas Savienoto Valstu un Kanādas reģionos), un tās tiks izvērstas pasaules mērogā 2025. gada janvārī.

Šīs papildinātās semināra nodarbības ir atbilde uz mūsdienu jauniešu pieaugošajām vajadzībām. Šis papildinājums palīdzēs studentiem izmantot Jēzus Kristus spēku visos dzīves aspektos, vienlaikus turpinot pamatoties uz Svētajiem Rakstiem un būt saskaņā ar Baznīcas evaņģēlija studiju materiālu „Nāciet, sekojiet Man!”.

„Mūsu mērķis ir pilnveidot Jēzus Kristus mācekļus,” teica elders Klārks G. Gilberts, Baznīcas izglītības pilnvarotais. „Tādēļ būtiskākais ir — nodrošināt sagatavošanās materiālus dzīvei, kas ir noenkuroti Jēzū Kristū un balstās Svētajos Rakstos. Mēs nesasniegtu mērķi, ja dzīves mācībās par emocionālo noturību un gatavošanos augstskolai studentiem netiktu mācīts iesaistīt To Kungu viņu mācību procesā. Mēs mācām jauno paaudzi raudzīties uz Glābēju katrā viņu izaugsmes aspektā.”

Papildinātās semināra nodarbības palīdzēs studentiem tikt galā ar sarežģītiem dzīves apstākļiem, piepildīt savu dievišķo identitāti un potenciālu, kļūt pašpaļāvīgiem, attīstīt veselīgus paradumus, gūt panākumus skolā, iegūt papildu izglītību, sagatavoties misionāru kalpošanai un noslēgt un ievērot tempļa derības. Šī visaptverošā pieeja daudz pilnīgāk sagatavos jauniešus, lai viņi varētu stāties pretī mūsdienu pasaules sarežģījumiem, tajā pašā laikā turpinot balstīties uz Svētajiem Rakstiem, — galu galā vedinot studentus padziļināti pievērsties Kristum.

„Iekļaujot mūsu semināra mācību programmā nodarbības „Sagatavošanās dzīvei”, mēs ceram atvērt tādu garīgo krātuvi, kādu iepriekš neesam pieredzējuši,” teica Čads Vebs, semināru un institūtu administrators. „Mēs ceram, ka spēsim palīdzēt sagatavot jauniešu paaudzi, kas zinās, kā studēt Svētos Rakstus, un pārzinās mūsdienu praviešu mācības, — emocionāli noturīgu jauniešu paaudzi, kuriem būs prasmes un spējas gūt panākumus mācībās, kļūt par taisnīgiem tēviem un mātēm un vadīt Baznīcu un savu kopienu.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.