Ziņu izlaidums

Baznīcas locekļu pulcēšanās joprojām uz laiku tiek atlikta

Liepājas draudzes nama ieejas durvis
Liepājas draudzes nama ieejas durvis
© 2021 by Intellectual Reserve, Inc. All rights reserved.

Ir pagājis viens gads, kopš Baznīcas locekļi nav pulcējušies dievnamos sabata dienā un ieradušies uz citiem pasākumiem citās nedēļas dienās.

2020. gada 12. martā Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums nosūtīja vēstuli Baznīcas locekļiem visā pasaulē, paziņojot, ka uz laiku tiks atceltas visas publiskās pulcēšanās.

Nesenajā vēstījumā Eiropas Austrumu reģiona prezidijs uzrunāja Baznīcas locekļus:

„Mēs esam pieredzējuši gan pirmo, gan otro Covid-19 pandēmijas vilni un to, kā šie notikumi pārmainīja pasauli, kurā mēs dzīvojam. Inficēšanās draudi joprojām pastāv, un mums ir jābūt piesardzīgiem un jārīkojas saskaņā ar valdības noteikumiem un tiesību normām. Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļi ir stingri mudinājuši mūs vakcinēties, ja vien tas ir iespējams, lai novērstu inficēšanos un apturētu vīrusa izplatību.

Tikmēr mēs turpināsim veikt mūsu darbu caur virtuālām sanāksmēm un pasākumiem.

Mēs ar prieku paziņojam, ka pašlaik pieredzam būtiskus uzlabojumus mūsu sanāksmju kvalitātes un noturēšanas biežuma ziņā, gūdami arvien lielāku pieredzi ar modernajām tehnoloģijām, kas ir svētījušas mūsu dzīvi.”

Kad pienāks laiks paziņot par dievkalpojumu atsākšanu sanāksmju namos, Eiropas Austrumu reģiona prezidijs cieši sadarbosies ar stabu un misiju prezidentiem, kuri apspriedīsies ar bīskapiem par sanāksmju un pasākumu precīziem datumiem un organizēšanu katrā gadījumā atsevišķi. Vietējiem Baznīcas vadītājiem un locekļiem tiks sniegti principi un vadlīnijas par Baznīcas locekļu veselību un drošību, lai palīdzētu novērst Covid-19 izplatību.

Šajā sakarā prezidents Rasels M. Nelsons, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidents, ir teicis: „Jūsu drošība un labklājība allaž būs mūsu lielākās rūpes … kamēr mēs piesardzīgi virzāmies uz priekšu — uz ierastāku dzīvesveidu.” (Church of Jesus Christ.org, 2020. gada 6. maijs.)

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.