Ziņu izlaidums

Baznīcas locekļi tiek aicināti palīdzēt bēgļiem

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļi tiek aicināti sniegt atbalstu un palīdzību bēgļiem visā pasaulē.

2015. gada 27. oktobrī Augstākais prezidijs (Baznīcas augstākā pārvaldes institūcija) izsūtīja visiem Baznīcas vadītājiem vēstuli, ko parakstījis prezidents Tomass S. Monsons un viņa padomnieki — prezidents Henrijs B. Airings un prezidents Dīters F. Uhtdorfs. Šo vēstuli ir plānots nolasīt Svētā Vakarēdiena sapulcēs jeb svētdienas dievkalpojumu laikā visā pasaulē.

 „Mēs ar patiesām rūpēm un līdzjūtību raugāmies uz bēdīgo stāvokli, kādā atrodas miljoniem cilvēku visā pasaulē, kuri ir pametuši savas mājas, meklējot patvērumu civilo konfliktu vai citu grūtību dēļ,” rakstīts vēstulē.

Vēstulē ir paskaidrots, ka Baznīca sniedz atbalstu migrantiem un bēgļiem vairākās valstīs, „pateicoties mūsu Baznīcas locekļu dāsnajai palīdzībai”.

Mormoņi jau vairāk nekā desmit gadus ir snieguši palīdzību bēgļiem Tuvajos Austrumos, nosūtot uz Jordānu, Libānu, Turciju un Sīriju simtiem tūkstošu segu, drēbes, neatliekamās medicīniskās palīdzības preces, pārtiku un citas nepieciešamās lietas. Atsaucoties uz neseno krīzi Eiropā, Baznīca šī gada septembrī uzņēmās ziedot vēl piecus miljonus dolāru, lai palīdzētu bez pajumtes palikušajām ģimenēm.

Vēstulē rakstīts: „Baznīcas locekļi var veikt iemaksas Baznīcas Humānās palīdzības fondā, izmantojot kvīti, kas paredzēta desmitajai tiesai un citiem ziedojumiem. Mēs aicinām, lai draudzes, ģimenes un indivīdi piedalās arī vietējos palīdzības projektos, kur tas ir noderīgi.”

Vēstule noslēdzas ar vārdiem: „Lai Tas Kungs jūs svētī, kristīgi kalpojot tiem, kas nonākuši grūtībās!”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.