Tematiskais raksts

Baznīcas jaunieši

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcā darbojas visaptveroša jauniešu programma, kas tiek īstenota caur Jauno sieviešu un Jauno vīriešu organizācijām. 12 līdz 17 gadus veci jaunieši apmeklē svētdienas nodarbības, kur notiek reliģiska apmācība, kā arī piedalās sabiedriskās aktivitātēs, ieskaitot kalpošanas projektus, nometnes un dejas, kas notiek vairākas reizes mēnesī. Šo organizāciju ietvaros jaunajiem vīriešiem un sievietēm tiek uzticēti arī vadības pienākumi, un viņi apgūst tādas vadības iemaņas kā, piemēram, mērķu izvirzīšanu, dažādu pasākumu plānošanu un problēmu risināšanu.

Jaunie vīrieši

Cienīgi divpadsmit gadīgi puiši tiek ordinēti par diakoniem Ārona priesterībā. Viņi pilnveidojas, četrpadsmit gadu vecumā iegūstot skolotāja un sešpadsmit gadu vecumā — priestera amatu. Viens no primārajiem Jauno vīriešu programmas vadītāju pienākumiem ir sagatavot jaunos vīriešus veikt ar priesterību saistītos pienākumus un stiprināt viņu liecību par Jēzu Kristu un Viņa evaņģēliju.

Jauno vīriešu kā priesterības nesēju pienākumos ietilpst Svētā Vakarēdiena (komūnijas) sagatavošana un iznēsāšana Baznīcas locekļiem svētdienas dievkalpojuma laikā, Baznīcas locekļu apmeklēšana un mācīšana viņu mājās, kā arī ziedojumu vākšana trūcīgajiem.

Pateicoties sasniegumu programmai „Pildot savu pienākumu pret Dievu”, Jauno vīriešu organizācija sagatavo puišus dažādu pienākumu veikšanai viņu turpmākajā ģimenē, kā arī personīgajā un sabiedriskajā dzīvē. Papildus tam Baznīca popularizē un sponsorē ASV un Kanādas jauno vīriešu skautu programmu.

Jaunās sievietes

Jauno sieviešu programmas mērķis ir palīdzēt pusaugu meitenēm stiprināt liecību par Jēzu Kristu un apgūt prasmes, kas nepieciešamas, lai varētu veikt turpmākus pienākumus, pildot sievietes lomu Baznīcā un sniedzot savu devumu sabiedrībai.

Jauno sieviešu vadītājas sagatavo iknedēļas svētdienas nodarbības, kur jaunajām sievietēm tiek mācīti evaņģēlija principi un to piemērošana ikdienas dzīvē.

Jaunās sievietes piedalās sasniegumu programmā, ko sauc par „Personības attīstības programmu”, izvirzot mērķus astoņu vērtību projektu ietvaros: ticība, dievišķa daba, personiskā vērtība, zināšanas, izvēle un atbildība, labi darbi, godprātība un tikumība. Meitenes apgūst vērtīgas prasmes un pelna godalgas, piedaloties arī Jauno sieviešu nometnēs.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.