Ziņu izlaidums

Baznīcas jaunais simbols uzsver Glābēja centrālo nozīmi

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcai ir jauns to identificējošs simbols.

  

Baznīcas pravietis un prezidents Rasels M. Nelsons paziņoja par to un paskaidroja tā nozīmīgumu 2020. gada aprīļa vispārējās konferences sestdienas vakara sesijas laikā.

Prezidents Nelsons teica, ka šis jaunais simbols ir turpinājums centieniem, ko viņš sajutās iedvesmots uzsākt 2018. gada augustā, lai koncentrētos uz Baznīcas dievišķi atklāto nosaukumu. Kopš tā laika, viņš teica, Baznīcas vadītāji, departamenti, saistītās organizācijas, galvenā tīmekļa vietne, Baznīcas locekļi un daudzi citi tagad izmanto pareizo Baznīcas nosaukumu.

„Mēs esam pielikuši tik lielas pūles tāpēc, ka, noņemot Tā Kunga vārdu no Viņa Baznīcas nosaukuma, mēs netīši Viņu izņemam no mūsu pielūgsmes un dzīves centra,” teica prezidents Nelsons, kurš ir stingri uzsvēris Baznīcas pareizā nosaukuma lietošanu savā kalpošanā jau vismaz kopš 1990. gada. „Kad mēs kristībās uz sevis uzņemamies Glābēja vārdu, mēs apņemamies ar vārdiem, domām un darbiem liecināt, ka Jēzus ir Kristus.”

Šī jaunā emblēma izceļ Jēzus Kristus vārdu un Viņa centrālo lomu itin visā, ko Baznīca dara. Baznīcas nosaukums atrodas taisnstūra formā, kas atgādina stūrakmeni. Šī ideja sakņojas Bībelē. Apustulis Pāvils vēstulē pirmā gadsimta svētajiem Efezā, izmantodams celtniecības metaforu, rakstīja, ka Baznīca ir celta uz apustuļu un praviešu pamata un ka pats Jēzus Kristus ir tās galvenais stūrakmens. Simbola centrā ir Torvaldsena marmora statujas „Kristus” attēlojums. Jēzus stāv zem arkas, kas atgādina par Viņa iznākšanu no kapa trīs dienas pēc Viņa nāves.

„[Simbols] ataino augšāmcelto, dzīvo Kungu, kurš sniedzas pretī, lai ieskautu visus tos, kuri pie Viņa nāk,” teica prezidents Nelsons. „Šis simbols daudziem varētu likties tuvs, jo mēs jau sen atjaunoto evaņģēliju saistām ar dzīvo, augšāmcelto Kristu.”

Šis jaunais simbols tiks izmantots uz Baznīcas materiāliem, kā norādīs Augstākais prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums. Detalizētas vadlīnijas tā izmantošanai tiek izstrādātas, tostarp tā iespējamai izmantošanai visā pasaulē.

„Tagad šis simbols tiks lietots, lai vizuāli apzīmētu oficiālo Baznīcas literatūru, ziņas un pasākumus,” turpināja pravietis. „Tas visiem atgādinās, ka šī ir Glābēja Baznīca un ka visa pamatā, ko mēs, Viņa Baznīcas locekļi, darām, ir Jēzus Kristus un Viņa evaņģēlijs.”

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir globāla ģimene ar vairāk nekā 16 miljoniem Baznīcas locekļu visā pasaulē. Šis jaunais simbols tiek veidots 110 valodās — tas ir sarežģīts process, kura pabeigšana ilgs vairākus mēnešus. 2019. gadā, kad Baznīca veica pielāgojumus, lai labāk atspoguļotu tās pilnā nosaukuma pareizu izmantošanu, Augstākais prezidijs Baznīcas locekļus visā pasaulē mudināja būt pacietīgiem un pieklājīgiem, kamēr šie simbolu pielāgojumi tiks veikti viņu valodā.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.