Tematiskais raksts

Baznīcas izaugsme

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca tika oficiāli organizēta 1830. gadā mazā baļķu būdiņā Ņujorkas štatā.

Bija nepieciešams 117 gadu, lai Baznīcas draudze no sešiem sākotnējiem Baznīcas locekļiem pieaugtu līdz vienam miljonam 1947. gadā. Baznīca jau kopš pašiem pirmsākumiem veica misionāru darbu: misionāri devās uz Amerikas iedzimto zemēm, uz Kanādu un 1837. gadā izbrauca ārpus Ziemeļamerikas robežām — uz Angliju. Jau pēc neilga laika misionāri darbojās visā Eiropas kontinentā, dodoties pat līdz tālajai Indijai un Klusā okeāna salām.

Jau pēc 16 gadiem (1963. gadā) Baznīcas locekļu skaits sasniedza divu miljonu atzīmi, un vēl pēc astoņiem gadiem — trīs miljonu atzīmi. Šis straujās izaugsmes modelis turpinās vēl aizvien, un tagad katrus trīs gadus vai pat nedaudz ātrāk Baznīcai pievienojas aptuveni miljons jaunu draudzes locekļu. Izaugsme notiek, pateicoties jaunpievērsto kristībām un dabiskajam Baznīcas locekļu pieaugumam, dzimstot bērniem.

Šobrīd Baznīcā ir vairāk nekā 14 miljonu draudzes locekļu.

Šīs straujās, pastāvīgās izaugsmes sekas jūtamas daudzviet pasaulē, kur darbojas Baznīca. Pēc ģeogrāfiskā principa izveidotās draudzes, kas tiek dēvētas par bīskapijām, ik pa laikam tiek sadalītas, jo kļuvušas par lielu, lai tās varētu atbilstoši pārvaldīt un lai visi varētu vienlaicīgi apmeklēt sanāksmju namā notiekošo dievkalpojumu. Lai uzņemtu pieaugošo Baznīcas locekļu skaitu, praktiski katru dienu tiek pabeigta kādas jaunas Baznīcas ēkas celtniecība.

Saskaņā ar Nacionālās Baznīcu padomes datiem, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir otrā straujāk augošā Baznīca Amerikas Savienotajās Valstīs. Taču, neskatoties uz pieaugošo Baznīcas locekļu skaitu, Baznīcas vadītāji aicina, lai mēs neliktu pārāk lielu uzsvaru uz izaugsmes statistiku. Baznīca nesalīdzina savus statistikas rādītājus ar citām baznīcām un, par spīti preses pārstāvju komentāriem, neprasa, lai tā tiktu atzīta par visstraujāk augošo kristīgo konfesiju. Veicot šādus salīdzinājumus, reti kad tiek ņemti vērā tādi daudzveidīgie faktori kā aktivitātes rādītāji, mirstības rādītāji, Baznīcas locekļu reģistrācijā un uzskaitē izmantotā metodoloģija, kā arī reliģisko piederību noteicošie faktori. Izaugsmes rādītāji visā pasaulē ir ļoti atšķirīgi. Turklāt to, cik spēcīga ir Baznīca, nosaka arī daudzi citi faktori, sevišķi Baznīcas locekļu degsme un reliģisko saistību ievērošana.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.