Ziņu izlaidums

Baznīca papildina tiešsaistes resursus, lai palīdzētu cilvēkiem pārvarēt atkarību no pornogrāfijas

 

Kad mīļotais cilvēks sāk aizrauties ar pornogrāfiju, dzīvesbiedriem un citiem ģimenes locekļiem tas izvēršas par smagu nastu. Lai palīdzētu atvieglot šo slogu, Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ir izstrādājusi un papildinājusi tiešsaistes resursus, kas paredzēti cilvēkiem, kuri ir atkarīgi no pornogrāfijas, kā arī viņu ģimenēm.

Lai palīdzētu cilvēkiem, kas cīnās ar atkarību no pornogrāfijas, baznīca vairāk nekā pirms gada izveidoja mājaslapu OvercomingPornography.org, aizvietojot 2010. gadā izveidoto mājas lapu CombatingPornography.org.

Jaunajā mājaslapā ir ievietoti materiāli par atbrīvošanos no minētās atkarības un profilaksi. Šobrīd šie materiāli pieejami franču, krievu un vācu, kā arī itāļu, japāņu, korejiešu, ķīniešu, portugāļu un spāņu valodās.

Mājas lapā ir ievietota arī precizēta informācija un norādījumi baznīcas augstākajiem pilnvarotajiem un brīvprātīgajiem vadītājiem, lai viņi spētu palīdzēt atkarīgo dzīvesbiedriem un ģimenes locekļiem, būdami zinošāki, izprotošāki un atsaucīgāki.

„Šī mājas lapa ir veidota tā, lai veicinātu izdziedināšanos caur Jēzus Kristus Izpirkšanu,” saka Hovards Bangerters — Baznīcas Labklājības pakalpojumu departamenta produktu menedžeris, kas kopā ar kolēģi Lī Gibbonu no Priesterības departamenta, strādā pie mājas lapas uzlabošanas. Viņi apgalvo, ka vairums mājas lapas apmeklētāju cenšas pārvarēt atkarību no pornogrāfijas.

Bangerters skaidro, ka mājas lapai pievienotie resursi palīdzēs baznīcas vadītājiem sniegt atbalstu atkarīgo cilvēku dzīvesbiedriem. Lai izveidotu šos resursus, tika noturētas pārrunas ar Baznīcas palīgorganizāciju vadītājiem, ieskaitot Palīdzības biedrības, Jauno sieviešu biedrības, Jauno vīriešu biedrības un Sākumskolas vadītājus un vadītājas, kuri apspriedās par to, kā vislabāk palīdzēt šīm ģimenēm.

Baznīcas vadītāji ir centušies pārveidot mājas lapu, mēģinot rast līdzsvaru starp ārstēšanu no atkarības un profilaksi. „Pašreiz mēs strādājam pie tā, lai atrastu labāko līdzsvaru starp garīgas un praktiskas palīdzības sniegšanu, kas nepieciešama dažādu pornogrāfijas atkarības aspektu pārvarēšanai,” stāsta Bangerters.

„Šeit ir jāņem vērā gan garīgie, gan fizioloģiskie aspekti,” teic Gibons. Paralēli tam, ka pievēršamies šai problēmai, domājot par tās graujošo ietekmi uz garīgumu, „mums jāpievēršas arī domāšanas pārprogrammēšanai, kam ir izšķiroša nozīme atveseļošanās procesā”.

Eksperti ir atklājuši, ka atkarība no pornogrāfijas izraisa tādu pašu smadzeņu aktivitāti kā alkohols un narkotikas. „Līdzīgi kā galu galā tika atzīts, ka tabaka ir kaitīga viela, kas nomērdē cilvēka ķermeni, parādās aizvien vairāk pierādījumu tam, ka arī pornogrāfija rada fizioloģiskas pārmaiņas, kas pēc savas būtības ir tikpat postošas kā narkotiku lietošana,” stāsta Bangerters. „Tādēļ daudzi vienkārši nevar pārvarēt atkarību paši saviem spēkiem; tā ir pārāk spēcīga. Maz ticams, ka smadzenes, kas jau pieradinātas alkt pēc šīs dopamīna devas, ļaus jums tikt galā pašiem; jums būs nepieciešama palīdzība. Jūs varat runāt ar bīskapu vai, ja esat jaunietis, ar saviem vecākiem. Laulātie var runāt viens ar otru un/vai ar savu garīgo vadītāju. Galvenais ir neturēt to noslēpumā un runāt atklāti ar cilvēkiem, kuri sniegs atbalstu, saglabājot konfidencialitāti.”

Iepriekšminētie resursi pornogrāfijas atkarības pārvarēšanai ir cieši saistīti ar Atkarību pārvarēšanas programmu – 12 soļu programmu, kas veicina atbrīvošanās no atkarībām un dziedināšanu, izmantojot evaņģēlija principus. Īstenojot šo programmu, tiek noturētas divu veidu tikšanās: atkarīgajiem paredzētās un tās, kas paredzētas viņu dzīvesbiedriem un ģimenes locekļiem. Gibons saka, ka tiešsaistes resursi būs īpaši noderīgi daudzviet pasaulē, kur šādas sanāksmes netiek noturētas.

„Mums ir jābūt modriem,” Bangerters uzsver. „Šis ir viens no daudziem palīglīdzekļiem, ar kuru mums noteikti jānodrošina ģimenes ne vien mūsu baznīcā, bet visā pasaulē.”
Skat. video angļu valodā.

 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.