Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Baznīca nāk klajā ar Lieldienu kampaņu „Jo Kristus ir dzīvs”

Sākot ar 2015. gada 28. martu Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca nāk klajā ar Lieldienu kampaņu „Jo Kristus ir dzīvs”, vēršot uzmanību uz Jēzus Kristus mācībām. Plānots, ka, pateicoties šai kampaņai, caur sociālajiem tīkliem, apmeklētāju centros izvietoto informāciju, kā arī Baznīcas locekļu un misionāru izdales materiāliem un reklāmām interneta mājaslapās tiks uzrunāti miljoniem cilvēku.

Baznīcas Augstākais prezidijs izsūtīs Baznīcas locekļiem e-pastus ar aicinājumu piedalīties šajā kampaņā. Informācija par šo kampaņu ir ietverta arī marta mēneša Liahonas izdevumā.

„Kā Tā Kunga, Jēzus Kristus, sekotājiem šajās pēdējās dienās, mums ir uzticēts liecināt par Glābēja Izpirkšanu un Augšāmcelšanos. … Arī mēs, līdzīgi kā eņģeļi laika zenītā, darām zināmu, ka „Viņš nav šeitan, jo Viņš ir augšāmcēlies” (Mateja 28:6). Viņš ir dzīvs. Un, pateicoties tam, ka Viņš ir dzīvs, arī mēs varam iegūt „mieru šajā pasaulē un mūžīgo dzīvi nākamajā pasaulē” (M&D 59:23),” žurnāla Ensign marta izdevumā raksta Divpadsmit apustuļu kvoruma loceklis – elders Rasels M. Nelsons

„Mēs izplatīsim šo vēstījumu gandrīz visās pasaules valstīs, aicinot cilvēkus uzzināt vairāk par Jēzu Kristu un sekot Viņa piemēram savā ikdienas dzīvē,” piebilst Gregs Drūbejs, Baznīcas misionāru departamenta plašsaziņas līdzekļu vadītājs. Drūbejs skaidro, ka par kampaņas iedvesmas avotu kalpo dokuments „Dzīvais Kristus”, ko Baznīca izdevusi 2000. gada janvārī. „Šis unikālais dokuments, ko parakstījuši dzīvie pravieši, gaišreģi un atklājēji, liecinot par Jēzu Kristu tā, kā to spēj vienīgi viņi, ir sniedzis iedvesmu un pamatu izteikt aicinājumu, ko vēlamies sniegt pasaulei,” viņš saka.

Sākot ar 28. martu, sociālajos tīklos ik dienas tiks izvietoti jauni kampaņas „Jo Kristus ir dzīvs” materiāli. Šajos materiālos tiks aprakstītas svētības, kuras varam saņemt savā ikdienas dzīvē. Tie, kuri vēlas dalīties ar šiem materiāliem savos sociālo tīklu profilos, tiek aicināti izmantot heštagu #JoKristusIrDzīvs. Ar šiem iedvesmojošajiem vēstījumiem būs iespēja dalīties visu gadu.  

   

Baznīca ir laidusi klajā mājaslapu KristusIrDzīvs.mormon.org, kurā tiks rādīts „Jo Kristus ir dzīvs” video. Tajā tiks uzsvērts tas, kā uzzināt par Jēzus Kristus mācībām un sekot tām, aprakstot to, ko mēs varam saņemt, pateicoties Viņa īstenotajai Izpirkšanai. Video vēsta par Glābēja dzīves pēdējo nedēļu, parādot to dienu pēc dienas.

Gan mājaslapa, gan divu minūšu ilgais video būs pieejams 21 valodā: albāņu, angļu, armēņu, franču, holandiešu, indonēziešu, itāļu, japāņu, kebuano, korejiešu, krievu, ķīniešu, latviešu, poļu, portugāļu, spāņu, tagalogu, taizemiešu, ukraiņu, vācu un zviedru.

Savu pirmo Lieldienu kampaņu „Pateicoties Kristum” Baznīca laida klajā 2014. gadā, un tā ilga vienu nedēļu. Kampaņas ietvaros YouTube tika rādīts video, kas pirmajā nedēļā, sākot no ievietošanas brīža, tika skatīts vairāk nekā 5 miljonus reižu.

Decembrī, pateicoties mēnesi ilgajai Ziemassvētku kampaņai „Viņš ir Dāvana”, caur sociālajiem tīkliem, apmeklētāju centros izvietoto informāciju, kā arī Baznīcas locekļu un misionāru izdales materiāliem un reklāmām interneta mājaslapās tiks uzrunāti miljoniem cilvēku. Ziemassvētku video tika skatīts vairāk nekā 33 miljons reižu. Ziemassvētku kampaņā uzmanība tika vērsta uz Debesu Tēva mīlestību, ko Viņš izrādījis, dāvājot mums pašu svētāko dāvanu — Jēzu Kristu. 

„Arī turpmāk katrā no kampaņām, tai skaitā arī 2015. gada Ziemassvētku kampaņā, mēs vērsīsim uzmanību uz Jēzu Kristu, turpinot dalīties ar savstarpēji saistītiem vēstījumiem,” saka Drūbejs.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.