Ziņu izlaidums

Balti ziedi un dziesmas sievietēm mūsu Baznīcā

Visu marta mēnesi priesterības brāļi rūpīgi gatavojās un plānoja sieviešu dienai veltītu pasākumu. Brāļi tiešām bija parūpējušies par visu. Kad māsas ieradās uz pasākumu, viņas sagaidīja skaisti klāts cienasta galds. Ja parasti pasākumos liela daļa pienākumu jāuzņemas arī sievietēm, tad tagad sievietes varēja vienkārši atpūsties un baudīt brāļu sagatavotos priekšnesumus.

Sākumā brāļi bija sarūpējuši apsveikumu, kurā skaistus vārdus māsām veltīja centra draudzes prezidenta padomnieks Edgars Ulasēvičs. Tika dziedātas Baznīcas himnas, kurām brāļa Riharda vadībā bija sacerēti jauni vārdi, lai uzslavētu sievietes un pateiktos viņām par viņu rūpēm, gādību, kā arī par to ka viņas vienmēr ir līdzās un sniedz savu atbalstu. Brāļa Dzintara Lazdāna radinieks atskaņoja trīs brīnišķīgus skaņdarbus, kuru laikā sievietēm tika rādīta skaista video prezentācija un pasniegti balti ziedi. Apsveikuma daļas beigās masām tika pasniegtas arī brīnišķīgas, Dzintara darinātas apsveikuma kartītes.

Otrā pasākuma daļa bija veltīta izklaidei. Sākumā kungi dziedāja karaoki un dāmas sarunājās, bet drīz vien jau visi kopā smējās un gluži kā lielā korī dziedāja dažādas latviešu dziesmas. Kad visi bija izdziedājušies, māsas un brāļi devās pie svētku galda, lai turpinātu jaukās sarunas un nedaudz pacienātos.

Šis pasākums padarīja citādi vēso sestdienas pēcpusdienu par siltu un mīļu, kopīgi pavadītu vakaru. Bija patiešām jauki ne tikai dzirdēt, bet arī sajust, cik svarīgas ir sievietes Baznīcā un brāļu vidū.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.