Ziņu izlaidums

Bīskaps Kause runā par Baznīcas labklājības programmas un humānā darba pamatbūtību

Prezidējošais bīskaps uzstājas ar galveno runu Čepmena universitātes simpozijā

„Mūsu pārliecība vēsta, ka neviens cilvēks nevar patiesi apgalvot, ka mīl Dievu, ja vien viņš nepalīdz Dieva bērniem un neatbalsta tos, sniedzot garīgu mierinājumu un apmierinot to laicīgās vēlmes,” teica bīskaps Džeralds Kause – Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas prezidējošais bīskaps. Viņš bija galvenais runātājs reliģiskajā simpozijā, kas šī gada 20. februāra vakarā tika noturēts Čepmena Universitātē, kura atrodas Orindžas apgabalā, Kalifornijas štatā.

 

„Mūsu dzīves laicīgie un garīgie aspekti pašos pamatu pamatos ir savstarpēji saistīti,” teica bīskaps Kause, izklāstot Baznīcas labklājības programmas pamatprincipus vairāk nekā 800 Universitātes administratīvajiem darbiniekiem, kā arī izglītības iestāžu, pašvaldības un citu baznīcu vadītājiem, kuri bija pulcējušies Dienvidkalifornijas universitātes pilsētiņā, kas atrodas netālu no Losandželosas. „Šis princips pārpārēm parādās mūsu Glābēja dzīvē,” viņš paskaidroja, „kaut arī liela daļa Viņa laika tika veltīta mācīšanai, par ko liecina Viņa iespaidīgie sprediķi un līdzības, Bībeles stāstos tikpat bieži atklājas piemēri tam, kā Viņš paēdināja ļaužu pūļus un dziedināja nespēcīgos.”

Bīskaps Kause pastāstīja klātesošajiem, ka mormoņi un citi kristieši jūt tieksmi ziedoties citu labā, kas izriet no viņu nodošanās Jēzum Kristum, un šī kalpošana nāk par svētību gan pašiem devējiem, gan saņēmējiem. „Tieši šis fenomens — kalpošanas labvēlīgā ietekme gan uz devēju, gan saņēmēju — vedina mūsu Baznīcu sniegt palīdzību ne vien ar saziedotās naudas un produktu starpniecību, bet arī rodot iespējas personīgai kalpošanai un mijiedarbībai,” viņš piebilda.

„Pašpaļāvība ir bijis Baznīcas labklājības programmas pamatprincips jau kopš pašiem pirmsākumiem,” teica bīskaps Kause. Viņš atklāja, ka rūpes par nabagajiem un trūkumcietējiem ir kļuvušas par vienu no Baznīcas misijām, un tas ir noticis prezidenta Tomasa S. Monsona vadībā. „Līdz pat pašiem pēdējiem dzīves gadiem [prezidents Monsons] savā „brīvajā laikā” apciemoja slimnīcas, aprūpes iestādes un veco ļaužu namus, lai pacilātu un uzmundrinātu līdzcilvēkus. Viņš apzinājās, ka, neatkarīgi no tā, cik daudz viņš ir sprediķojis no kanceles, vislielākā nozīme ir tam, ko viņš māca ar savu personīgo piemēru savā paša dzīvē.”

Bīskaps Kause, kurš pārrauga Baznīcas laicīgās lietas, tostarp arī labklājības un humānās palīdzības programmu darbību, teic, ka Baznīcas pasaules mēroga pūliņos, gādājot par nabagajiem un trūkumcietējiem, ir iesaistītas arī citas Baznīcas un ticīgie ļaudis. „Savstarpējā mijiedarbībā, kalpojot plecu pie pleca, mēs cits citu pacilājam, un tieši tādēļ mēs sava humānā darba ietvaros cenšamies, cik vien iespējams, izmantot brīvprātīgo darbu,” viņš teica.

Mormoņu vadītājs norādīja, ka Baznīca ir izstrādājusi mājaslapu JustServe.org, kuru var izmantot, lai publicētu informāciju par jebkādām kalpošanas iespējām vietējā sabiedrībā. Baznīca ir labi zināma arī ar savu mormoņu izpalīdzīgo roku programmu, kuras ietvaros iepriekšējā gada rudenī desmitiem tūkstošu brīvprātīgo, uzvilkuši spilgti dzeltenus kreklus, devās palīgā līdzcilvēkiem pēc tam, kad Hjūstonā, Teksasas štatā, bija plosījusies viesuļvētra „Hārvijs” un Karību jūras reģionā bija plosījušās viesuļvētras „Irma” un „Marija”, vienai no šīm vētrām skarot arī Floridu.

„Tas, kas notika Hjūstonā, kalpo par apliecinājumu tam, ka Baznīcas labklājības sistēma savos pamatu pamatos nav nekāda masveida programma, kas tiktu pārvaldīta no Jūtas. Daudz biežāk tā ir nelielas grupiņas vai viena cilvēka iedvesma un iniciatīva, kurš darbojas, balstoties uz tādām pamatvērtībām kā pašpaļāvība un rūpes par tuvāko. Sniedzot roku, lai palīdzētu citiem, šie brīvprātīgie paši jūtas pacilāti,” teica bīskaps Kause.

Minēto simpoziju organizēja Čepmena Fiša starpticību centrs un Pēdējo dienu svēto studentu asociācija, un tā organizēšanu pārraudzīja Džona A. Vidtso fonds.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.