Tematiskais raksts

Bērni Baznīcā

Baznīcā darbojas visaptveroša mācību programma bērniem, saukta par Sākumskolu, kas tika ieviesta 1878. gadā.  Tās mērķis ir mācīt bērniem Jēzus Kristus evaņģēliju un palīdzēt viņiem dzīvot saskaņā ar evaņģēlija principiem.

Šī programma paredzēta visiem 3–11 gadus veciem bērniem, un, kamēr vecāki piedalās savās iknedēļas Baznīcas sanāksmēs, tās ietvaros katru svētdienu notiek divu stundu garas nodarbības.  Šobrīd Sākumskolu apmeklē vairāk nekā miljons bērnu visā pasaulē.

Sākumskolas ietvaros notiek divējādas nodarbības: „Sanāksim kopā” un individuālas nodarbības atsevišķās grupās.  „Sanāksim kopā” laikā bērni var piedalīties dažādās aktivitātēs, kā arī apgūt un kopīgi dziedāt dziesmas, kas māca evaņģēlija principus.

Vēl bērni regulāri apmeklē pasākumus, kas paver iespēju savstarpēji mijiedarboties un gūt prieku, piedaloties sporta, radošas darbības, kultūras un kalpošanas aktivitātēs. Šādi pasākumi paver bērniem iespēju pielietot svētdienas nodarbībās un mājās apgūtos principus.

8–11 gadus veciem bērniem tiek izsniegtas rokasgrāmatas „Ticība Dievam”, un viņi izvirza personīgus mērķus, kas palīdz dzīvot saskaņā ar evaņģēlija principiem, stiprināt savu liecību un iegūt jaunus draugus. Tas palīdz sagatavoties, lai 12 gadu vecumā uzsāktu jaunajiem vīriešiem un jaunajām sievietēm paredzētās programmas.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.