Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Austrumeiropas prezidija vēstule Kijevas tempļa iesvētīšanas desmitgades jubilejā

"Lai gan pielūgšana templī pašlaik nav iespējama, es jūs aicinu vairāk līdzdarboties ģimenes vēstures darbā." Prezidents Rasels M. Nelsons.

2020. gada augustā Austrumeiropas reģiona prezidijs nāca klajā ar sekojošu paziņojumu, saistībā ar Kijevas tempļa iesvētīšanas desmitgades jubileju. Viņi aicināja baznīcas locekļus šajā īpašajā laikā uzcītīgāk pievērsties ģimenes vēstures darbam.

Dārgie brāļi un māsas!

Mēs visi dzīvojam īpašā laikā, par ko daudzi pravieši rakstījuši Svētajos Rakstos. Tagad ir tas laiks, kad Tas Kungs pasteidzina Savu darbu, sapulcinot Israēla namu.

2010. gada augustā, tieši pirms desmit gadiem, pirmais templis mūsu reģionā tika iesvētīts Tam Kungam. Mēs vēl joprojām atceramies brīnišķīgo kultūras pasākumu, kas notika dienu pirms tempļa iesvētīšanas, brīnišķīgās iesvētīšanas sesijas un īpašo mīlestības un vienotības garu, ko sajuta visi klātesošie. Tempļa iesvētīšanas dienās Tas Kungs mums parādīja, ko tas nozīmē — palikt Viņa mīlestībā.

Prezidents Roti, Kijevas Ukrainas tempļa prezidents, teica: „Es esmu ļoti pateicīgs par savu liecību par Jēzus Kristus evaņģēlija Atjaunošanas patiesumu un tempļu būtisko lomu sapulcināšanas procesā.  Tas ir prieks — kalpot svētajā templī, kur debesis satiekas ar zemi.  Tā ir vieta, kur mājo atklāsme, iedvesma, mierinājums un prieks.  Es esmu pateicīgs par jums un izjūtu lielu mīlestību pret jums, mani mīļie brāļi un māsas.”

Prezidents Nelsons mācīja par templi: „Tā Kunga nams ir mācīšanās nams. Tur Tas Kungs māca pats Savā veidā. Tur katrs priekšraksts māca par Glābēju. Tur mēs mācāmies, kā padzīt pretinieku un smelties Tā Kunga priesterības spēku, lai stiprinātu mūs un tos, kurus mēs mīlam. Cik gan dedzīgi mums visiem tur vajadzētu meklēt patvērumu! Lai gan pielūgšana templī pašlaik nav iespējama, es jūs aicinu vairāk līdzdarboties ģimenes vēstures darbā, tostarp ģimenes vēstures izpētē un indeksēšanā. Es apsolu, ka, veltot vairāk laika tempļa un ģimenes vēstures darbam, jūs vairosiet un uzlabosiet savu spēju sadzirdēt Viņu. Brāļi un māsas, mūsu raižpilnajā laikā, kad tempļi ir slēgti, jūs joprojām varat smelties spēku savās tempļa derībās un endaumentā, turot godā savas derības. Lūdzu, izmantojiet šo laiku, kad tempļi ir slēgti, lai turpinātu būt tempļa apmeklējuma cienīgi vai lai kļūtu par tādiem.”

Mēs kā Eiropas Austrumu reģiona prezidijs esam sajūsmā par to, ka Baznīcas locekļi no dažādām valstīm var apmeklēt Kijevas templi un noslēgt ar To Kungu mūžīgās derības, kuru turēšana sniegs gan spēku, gan mieru šajā grūtajā laikā. Rīkosimies, kā aicinājis prezidents Nelsons, un paliksim cienīgi, lai varētu pielūgt templī un saņemt apsolītās svētības no Tā Kunga.

Lai Tas Kungs svētī jūs, dārgie brāļi un māsas.

Eiropas Austrumu reģiona prezidijs

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.