Mormon Newsroom
Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija 2021. gada Lieldienu vēstījums

Augstākais prezidijs

Šajā Lieldienu laikā mēs ar pateicību pieminam mūsu Kunga un Glābēja, Jēzus Kristus, Augšāmcelšanos. Mēs ar prieku pasludinām un svinīgi liecinām, ka, pateicoties Jēzum Kristum, mēs visi atkal dzīvosim.

Dieva mūžīgās ieceres centrā ir Viņa Dēla, Jēzus Kristus, misija. Viņš nāca, lai atpestītu Dieva bērnus. Pateicoties Glābēja īstenotajai Izpirkšanai, augšāmcelšanās kļuva par īstenību visiem cilvēkiem un mūžīgā dzīve kļuva iespējama visiem, kas tai sagatavosies. Jēzus paziņoja:

„Es esmu augšāmcelšanās un dzīvība: kas Man tic, dzīvos, arī ja tas mirs, un ikviens, kas dzīvo un tic Man, nemirs nemūžam!” (Jāņa 11:25–26).

Paldies Dievam par Jēzus Kristus īstenoto Izpirkšanu un par Viņa augšāmcelšanās dāvanu!

Augstākais prezidijs:

Rasels M. Nelsons
Dalins H. Oukss
Henrijs B. Airings

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.