Ziņu izlaidums

Augstākais pilnvarotais un Sākumskolas vispārējā prezidente uzrunā Latvijas draudzes

Oktobra vidū Latvijas draudžu locekļiem bija īpaša iespēja tikties ar Augstāko pilnvaroto un pirmo padomnieku Austrumeiropas prezidijā – elderu Jorgu Klebingatu no pirmā Septiņdesmito kvoruma, un Sākumskolas vispārējo prezidenti – māsu Rozmariju M. Viksomu.

Uzrunājot sanākušos, māsa Viksoma dalījās savā priekā par iespēju būt Latvijā, redzēt Baznīcas izaugsmi un jaunās Rīgas draudžu ēkas celtniecību. Viņa aicināja klātesošos uzdot jautājumus par to, kā efektīvi kalpot Tam Kungam, uzcītīgi pildot savu aicinājumu Baznīcā. Sarunas īpaši pievērsās tam, kā apmācīt bērnus evaņģēlijā un palīdzēt tiem tuvoties Tam Kungam, izveidojot personīgas attiecības ar savu Glābēju, Jēzu Kristu.

Māsa Viksoma vairākkārt atgādināja, ka mēs dzīvojam īpaši bīstamos laikos, kad ir ļoti grūti pretoties pasaulīgajai straumei. Vecākiem jāpieliek visas pūles, lai izaudzinātu dievbijīgus, ticīgus bērnus, jo, ja vecāki nemācīs savus bērnus, tad tos mācīs pasaule. Mūsdienās īpaša uzmanība jāpievērš elektroniskajām ierīcēm un interneta lietošanai, lai bērni netiktu pakļauti pornogrāfijas un netikumīgu filmu un mūzikas ietekmei. Vecāki ir atbildīgi par mazajām, tīrajām dvēselītēm, ko Dievs  uzticējis viņu gādībai.

Elders Klebingats dalījās savā pievēršanās stāstā un liecināja par Jēzus Kristus evaņģēlija izšķirošo nozīmi savā dzīvē. Viņš aicināja sanākušos ne vien runāt ar Dievu lūgšanā, bet arī atvēlēt laiku, lai uzklausītu Viņa atbildi, kas parasti tiek dota caur Svētā Gara pamudinājumiem. Viņš uzsvēra to, cik liela nozīme ir personīgajām atklāsmēm un paļāvībai uz Tā Kunga vadību. Dievs zina labāk, kas un kad mums vajadzīgs, tādēļ ir ļoti svarīgi mācīties pakļaut savu gribu Viņa gribai.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.