Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdis: gaidot Kristus piedzimšanas svētkus

 

Gatavojoties Ziemassvētkiem, 7. decembrī Soltleiksitijas Konferenču centrā tika noturēts gadskārtējais Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdis, kas tika tulkots arī latviešu valodā (skat. video). Svētbrīdī muzicēja Mormoņu Tabernakla koris un Tempļa skvēra orķestris. Ziemassvētku pārraide tika translēta radio, televīzijā un Internetā, kā arī vietējos sanāksmju namos.

Ar Ziemassvētku uzrunām sanākušos priecēja prezidents Henrijs B. Airings – pirmais padomnieks Augstākajā prezidijā, elders D. Tods Kristofersons no Divpadsmit apustuļu kvoruma, elders Ričards Dž. Meinss no Septiņdesmito prezidija un māsa Bonija L. Oskarsone – Jauno sieviešu vispārējā prezidente.

„Mēs pateicamies visiem, kas šajā Konferenču centrā radījuši nevainojamu gaisotni, kur godināt Glābēja, Dieva Dēla, slavas pilno nākšanu šajā mirstīgajā pasaulē un padziļināt mūsu apņemšanos mīlēt Viņu un sekot Viņam,” teica prezidents Henrijs B. Airings, kurš savā uzrunā pievērsās Kristus gaismai.

„Ar savām fiziskajām acīm [gani] redzēja vienīgi mazu zīdainīti. Taču tas, par ko viņi vēlējās pārliecināties, bija saredzams vienīgi ar gara acīm,” mācīja prezidents Airings, „es izjutu šādu prieku tikai pirms dažām dienām, kad piedzima mūsu pirmā mazmazmeitiņa. Es raudzījos uz viņu un domāju: „Šķiet, ka viņa staro tādā skaistumā, ko, manuprāt, no zīdaiņa nav iespējams sagaidīt.” Vienā acumirklī es sapratu, ka skaistums, ko saskatīju, un starojums, ko sajutu, raugoties viņas sejiņā, izriet no viņas šķīstuma un ka es to sajūtu caur Kristus gaismu.” Noslēdzot savu uzrunu, prezidents piebilda: „Es lūdzu, kaut ikviens no mums turpinātu dzīvot gaismā, ko esam saņēmuši, un sekotu Tā Kunga paraugam, izvēloties darīt labu!”

„Šķiet tik apbrīnojami, ka pašam Dieva Dēlam, diženajam sendienu Jehovam, vajadzēja nākt šajā laicīgajā pasaulē pašos pieticīgākajos apstākļos,” teica elders Kristofersons. Viņš dalījās stāstā par četrgadīgo Ītanu Van Leuvenu no Rietumjordānas, Jūtas štatā, kurš pirms dažām nedēļām mira cīņā ar vēzi. Viņa draugi un kaimiņi vienojās, ka vienas nedēļas laikā palīdzēs Ītanam nosvinēt gan Helovīnu, gan viņa dzimšanas dienu, gan Ziemassvētkus – viņa mīļākos svētkus. Pēc dažām dienām viņš nomira. „Un tā nu šajā Ziemassvētku laikā visā pasaulē vairojas stāsti par upurēšanos un kalpošanu. Mūsu dāvanas un kalpošana var iepriecināt kāda sirdi, apkārtējo laipnība pilda mūsu brūces ar dziedinošu eliksīru. Tādējādi mēs dzīvojam līdzīgi kā Glābējs.”

„Ziemassvētku stāsts ir stāsts par ģimeni, kas sasaistījusi debesis ar Zemi,” teica elders Ričards Dž. Meinss, „ikviens Jēzus laicīgās ģimenes loceklis – Marija, Jāzeps un pats Jēzus – kalpo par dievišķu apliecinājumu Ziemassvētku dāvanai, ko Dievs dāvāja visai cilvēcei. … Ja mēs ik dienas dzīvosim, pielietojot tās īpašības, kas atspoguļojas šīs svētās ģimenes dzīvē, tad mēs patiesi svinēsim Ziemassvētkus katru dienu, izprotot Ziemassvētku stāsta patieso būtību – ka tas ir ģimenes vēstures stāsts, kas māca mums, kā rast laimi šajā dzīvē un arī pēc tās,” mācīja elders Meinss.

„Šis ir īpašs gada brīdis, kad notiek brīnumi, sirdis tiek mīkstinātas un tīrā Kristus mīlestība ir sajūtama un piedzīvojama daudz spēcīgāk nekā jebkurā citā laikā. … Šajā svētku laikā, svinot Jēzus Kristus piedzimšanu, svinēsim arī visu to, ko simbolizē Viņa nākšana pasaulē, it īpaši mīlestību!” aicināja māsa Oskarsone. „Mēs varam vairot Ziemassvētku garu, pašaizliedzīgi sniedzot roku apkārtējiem un dodot. Labākās dāvanas ir nevis materiālās lietas, bet gan veltes, ko dāvājam citiem, uzklausot viņus, izrādot laipnību, atceroties, apciemojot viņus, piedodot un veltot viņiem savu laiku.”

Šonedēļ lds.org mājas lapā tiks ievietoti svētbrīža video un audio ieraksti vairāk nekā 58 valodās. Turklāt, gaidot Kristus piedzimšanas svētkus, Mormoņu Tabernakla koris dāvina visiem piecas Ziemassvētku dziesmas, kuras var brīvi lejupielādēt un nosūtīt citiem, vēlot priecīgus svētkus!

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.