Jaunumu raksts

Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdī tiek atzīmēta Kristus piedzimšana

Mormoņu vadītāji mudina mūs mīlēt, kalpot un piedot līdzcilvēkiem

„Ir kāds vārds, kurš, manuprāt, vislabāk raksturo to, ko mēs jūtam Ziemassvētkos. Šis vārds ir
mīlestība,” uzstājoties Augstākā prezidija Ziemassvētku svētbrīdī, teica prezidents Dīters
F. Uhtdorfs — otrais padomnieks Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākajā
prezidijā. „Galu galā, Ziemassvētkos mēs svinam to, ka esam saņēmuši mīlestības dāvanu no
Dieva — Viņa Dēlu,” prezidents Uhtdorfs teica auditorijai, kas šī gada 3. decembrī bija
pulcējusies uz gadskārtējo pasākumu, kurš tika noturēts Soltleiksitijas Tempļa skvēra
Konferenču centrā. „Sajūtot šo mīlestību, mūsu sirdis atmaigst. Mēs jūtam maigumu, kas mūs
mudina labestīgi un līdzjūtīgi palīdzēt citiem,” turpināja prezidents Uhtdorfs, „Ziemassvētki mūs
iedvesmo būt mīlošākiem.”


Savas uzrunas gaitā prezidents Uhtdorfs dalījās bērnības atmiņās par Ziemassvētkiem
Austrumvācijā, kur, kā viņš atklāja, viņa ģimene dzīvojusi ļoti pieticīgos apstākļos. „Septiņu
gadu laikā mēs divreiz pametām savas mājas, lai dotos bēgļu gaitās,” viņš teica. Ziemassvētku
eglītes tolaik bijis ļoti grūti dabūt un dāvanas bieži bijušas pašu darinātas. „Tolaik mēs bijām ļoti
trūcīgi, taču es uzskatu to par laimīgu laiku, jo es jutu mīlestību, kas mums bija citam pret citu,
pret To Kungu un pret Viņa Baznīcu,” atcerējās prezidents Uhtdorfs.


„Mūsu Glābējs ar savu piemēru mācīja mums, kā mīlēt ikvienu. Viņš arī mācīja mīlēt Dievu un
savu tuvāko kā sevi pašu,” teica otrā padomniece Sākumskolas vispārējā prezidijā, māsa Kristīna
B. Franko, uzsverot, ka Ziemassvētki ir laiks, kad dalīties mīlestībā. Māsa Franko stāstīja par
savu bērnību Argentīnā, kad viņa ziedojusi vienu no savām iemīļotākajām rotaļlietām bērniem,
kam nācies pavadīt Ziemassvētkus slimnīcā.


Māsa Franko norādīja arī, ka Ziemassvētki ir laiks, lai kalpotu: „Ziemassvētkos es domāju par
misionāriem …, kuri, būdami Jēzus Kristus pārstāvji, labprātīgi dāvā savu laiku un kalpošanu
visai cilvēcei. Es domāju par visiem brāļiem un māsām, kuri stundām ilgi nododas uzticīgai
kalpošanai savos aicinājumos. Šajā laikā es domāju arī par vīriešiem un sievietēm, kuri kalpo
militārajos spēkos, rūpējoties par mūsu drošību.” Vēl māsa Franko pieminēja to, ka Ziemassvētki ir laiks, lai piedotu: „Ja mēs piedodam citiem, mūsu dzīvē ienāk miers un prieks.”


Noslēgumā māsa Franko mudināja: „Dāvāsim citiem pašas labākās dāvanas! Ar pateicīgām
sirdīm ziedosim citiem savas iemīļotākās rotaļlietas — nevis tās, ko esam nolietojuši. Dāvāsim
apkārtējiem mīlestības dāvanu, kalpošanas dāvanu un patiesas piedošanas dāvanu!”


Elders Kevins R. Dankans no Septiņdesmitajiem pastāstīja par vairākiem Ziemassvētkiem savā
personīgajā dzīvē, pieminot bērnības pieredzi Jūtas štata saimniecībā: „Tolaik es vēl biju tikai
sācis mācīties par šo vīru — Jēzu Kristu —, kura dzimšanas dienu mēs svinējām. Bet man jau
tad šķita, ka tas ir diezgan labs „darījums”. Lai gan dzimšanas diena bija Viņam, mēs bijām tie,
kuri saņēma visas dāvanas. ... Par laimi, laikam ritot, mana izpratne par Glābēju padziļinājās, es
uzzināju par Viņa piedzimšanu un dzimšanas dienu, Viņa dzīvi un brīnumiem, Viņa spēku un
upuriem, Viņa īstenoto Izpirkšanu un Augšāmcelšanos, bet visvairāk — par Viņa varenību un
neaptveramo mīlestību.”


Runājot par vēlāko gadu pieredzi, elders Dankans teica: „Bērnībā es domāju, ka Ziemassvētki
pienāk tikai vienreiz gadā. Būdams pieaudzis, es esmu sapratis, ka patiesībā Ziemassvētki ir
katru dienu. Pateicoties mūsu mīlošā Debesu Tēva un mūsu mīļā Glābēja, Jēzus Kristus,
labvēlībai, mēs pastāvīgi un ik dienu saņemam debesu dāvanas.”
„Kaut tā kļūtu par mūsu Ziemassvētku tradīciju, neatkarīgi no tā, kur mēs atrodamies — būt mazliet laipnākiem, piedodošākiem, ne tik nosodošiem, pateicīgākiem un dāsnākiem, daloties savā pārpilnībā ar tiem, kuriem ir grūtības,” pasākuma noslēgumā aicināja prezidents Uhtdorfs.
Gadskārtējo Ziemassvētku svētbrīdi vadīja prezidents Henrijs B. Airings — pirmais padomnieks
Augstākajā prezidijā. Ar muzikāliem priekšnesumiem uzstājās Mormoņu Tabernakla koris un
Tempļa skvēra orķestris. Pasākuma tiešraide tika nodrošināta caur LDS.org, Mormon Channel
un BYUtv kanāliem, kā arī caur satelīta pārraidi uz vietējiem dievnamiem. Svētbrīža ierakstu var
noskatīties šeit (ir iespējams skatīties latviski).

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.