Ziņu izlaidums

Augstākā prezidija 2017. gada Ziemassvētku vēstījums

Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar 2017. gada Ziemassvētku vēstījumu

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir nācis klajā ar 2017. gada Ziemassvētku vēstījumu:  „Jo mums ir piedzimis Bērns, mums ir dots Dēls, valdība guļ uz Viņa  kamiešiem. Viņa vārds ir: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais tēvs un Miera valdnieks.” (Jesajas 9:5.)


Mēs ceram, ka šajā Ziemassvētku laikā, kad mēs visi svinam Jēzus Kristus piedzimšanu, mūsu
sirdis izgaismosies liecībā par Glābēja dievišķo misiju, kuru Viņš veica, būdams visas cilvēces
Pestītājs, un ka tas atspoguļosies mūsu domās, mūsu vārdos un mūsu rīcībā.
Kaut katrs no mums tiktu svētīts šajā priekpilnajā laikā, kad mēs ar sirsnīgu pateicību pieminam
nepārspējamo dāvanu, ko mums devis Tēvs – Viņa Dēlu Jēzu Kristu, mūsu Kungu un mūsu
Skolotāju!

Tomass S. Monsons
Henrijs B. Airings
Dīters F. Uhtdorfs

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.