Tematiskais raksts

Apgabals

Lielākā daļa Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas draudžu pēc ģeogrāfiskā principa tiek organizētas stabos, kas līdzinās katoļu baznīcas diecēzēm un kuros ietilpst draudzes, kas tiek dēvētas par bīskapijām. Apkaimē, kur Baznīcas locekļu nav tik daudz, Pēdējo dienu svētie var tikt organizēti apgabalos, kas ir nedaudz mazāki par stabiem. Apgabalu veido atsevišķas draudzes. Brīvprātīgo apgabala vadītāju dēvē par apgabala prezidentu. Ar laiku apgabals var kļūt par stabu.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.