Ziņu izlaidums

Anna Marija Bonija Hernandeza ir tikusi aicināta pārstāvēt Baznīcu Apvienoto Nāciju Organizācijā.

Māsa Anna Bonija ir pirmā Baznīcas locekle no Eiropas, kura ir aicināta pārstāvēt Baznīcu NVO Sieviešu tiesību komitejā Ženēvā.

Anna Marija Bonija Hernandeza nesen tika aicināta par Baznīcas jauno pārstāvi NVO Sieviešu tiesību komitejā Ženēvā, Šveicē. Anna Bonija, kuras dzimtene ir Spānija, ir pirmā Baznīcas locekle no Eiropas, kurai ir dots šāds norīkojums, un viņa nomainīs māsu Kerolu Makonkiju, kura kalpoja šajā amatā daudzu gadu garumā. Māsa Anna Bonija nekavējoties sāks pildīt savus pienākumus jaunajā amatā.

Māsa Makonkija, kura tagad tiek atbrīvota no minētā norīkojuma, teic: „Kalpojot par organizācijas Latter-day Saint Charities pārstāvi un NVO Sieviešu tiesību komitejas viceprezidenti Ženēvā, es esmu guvusi prieku, darbojoties šajā jaukajā apbrīnojamo sieviešu biedrībā, kuras pārstāv visdažādākās nevalstiskās organizācijas un iestājas par sieviešu un meiteņu fizisko, sociālo, emocionālo un garīgo labklājību un izaugsmi.”

Sieviešu tiesību komitejas grupa iestājas par dzimumu līdztiesību, kā arī par lielākām iespējām un aizsardzības nodrošināšanu sievietēm un meitenēm visā pasaulē. NVO STK Ženēvā ietilpst pārstāves no aptuveni 40 ANO akreditētām nevalstiskajām organizācijām, kurām ir padomdevēja statuss Apvienoto Nāciju Organizācijas Ekonomisko un sociālo lietu padomē. Baznīca, kas darbojas minētajā komitejā caur organizāciju Latter-day Saints Charities, ir viena no šīm organizācijām.

Anna Bonija ir dzimusi Madridē, Spānijā. Viņas vecāki bija starp Baznīcas pionieriem, kuri tur pievienojās Baznīcai 1976. gadā. Māte Annai un viņas māsai Silvijai mācīja, par spīti visām dzīves grūtībām, vienmēr kalpot Tam Kungam. „Mēs esam ārkārtīgi svētītas, ka mums jau kopš mazotnes ir bijis Jēzus Kristus evaņģēlijs,” Anna atceras. 1982. gada vasarā viņas ģimene pārcēlās uz Ženēvu Šveicē.

1997. gadā Anna apprecējās ar Martinu Boniju, kurš ir dzimis Buenosairesā, Argentīnā. Viņiem ir četri bērni — trīs dēli un meita. Diemžēl, viņu dēls Luiss pāragri devās mūžībā. Prātojot par to, ko tas ir nozīmējis viņai un viņu ģimenei, Anna stāsta: „Tā bija ļoti īpaša pieredze, kas ļāva mums sajust mūsu Debesu Tēva lielo mīlestību pret mums, uzzināt un izjust to, kā priekškars, kas atdala šo mirstīgo esamību no debesīm, kļūst nemanāmāks, atstājot mūsos neizdzēšamas emocijas uz visu mūžību.” Viņu vecākais dēls Ādams ir precējies, bet abi pārējie bērni — Beatrise un Deivids —, pagaidām dzīvo mājās pie vecākiem.

Annas īpašais norīkojums kļuva par negaidītu pārsteigumu visai ģimenei. „Es jūtos ļoti pateicīga, ka varu sajust mūsu Glābēja Jēzus Kristus mīlestību un kalpot Viņam ar visu savu mīlestību un sirsnīgo vēlmi,” viņa dalās pārdomās. Un Anna jūt, ka dzīves pieredze ir sagatavojusi viņu tam, lai viņa varētu labāk izprast savus jaunos pienākumus. „Sievas un mātes loma ir bijusi, joprojām ir un vienmēr būs tas, kas vairāk par visu māca man par Debesu Tēva nevainojamo un dziļo mīlestību pret katru no Saviem bērniem,” viņa secina.

Raiens Kohs, kurš vada Baznīcas darbu attiecībā uz iesaisti Apvienoto Nāciju Organizācijā, paskaidro, cik būtisks ir darbs, kurā māsa Anna Bonija turpmāk iesaistīsies: „Kā pasaules mēroga organizācijām gan Apvienoto Nāciju Organizācijai, gan Baznīcai nāk par labu daudzveidīgie viedokļi, kas izskan no visas pasaules. Māsai Annai Bonijai piemīt ideāla ticības, evaņģēlijā balstītu zināšanu un sociālās iesaistes prasmju kombinācija, lai Baznīcas vārdā uzrunātu cilvēkus un veidotu sociālo sasaisti, kas uzsver sieviešu un meiteņu lomu visā pasaulē.”

Prātojot par saviem tagadējiem pienākumiem, māsa Anna Bonija apstiprina, ka dievišķās vērtības meklējumi katrā cilvēkā uz šīs Zemes, it īpaši attiecinot to uz Viņa mīļotajām meitām, ir īpašs un padziļināts garīgais piedzīvojums: „Es vēlos, kaut es varētu atbalstīt visas pasaules sievietes un no visas sirds sekmēt katras sievietes labklājību.”

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.