Ziņu izlaidums

„Paļaujies uz To Kungu” — 2022. gada jauniešu tēmas fokusā

Salamana pamācības 3:5–6

Trust-in-the-Lord-blank-banner-2.jpg

 
Jauno sieviešu un Jauno vīriešu vispārējie prezidiji ir paziņojuši, ka 2022. gada jauniešu tēma būs „Paļaujies uz To Kungu no visas sirds un nepaļaujies uz sava prāta gudrību. Bet domā uz To Kungu visos savos ceļos, tad Viņš darīs līdzenas tavas tekas”.

Šī tēma no Salamana pamācību 3:5–6 tika izvēlēta kā dabisks turpinājums 2021. gada tēmai „Dižens darbs” no Mācības un Derību 64:33.

Jauno vīriešu un Jauno sieviešu vispārējie prezidiji šī gada sākumā sacīja jauniešiem: „Pravietis ir aicinājis jūs ielikt „liela darba pamatu”. Kad mēs uzticamies Jēzum Kristum un cenšamies pildīt Viņa gribu, mēs radām pārmaiņas!” („Dižens darbs”, Jauniešu spēkam, 2021. gada janvāris).

Tēma „Paļaujies uz To Kungu” sasaucas arī ar 2022. gada semināra mācību kursu un Vecās Derības rokasgrāmatu Nāciet, sekojiet Man!, kā arī ir cieši saistīta ar Bērnu un jauniešu programmu.

Paziņojumā, ko 2021. gada 2. augustā vietējiem Baznīcas vadītājiem nosūtīja Jauno vīriešu un Jauno sieviešu vispārējais prezidijs, vecāki un jauniešu vadītāji tiek mudināti visa gada garumā mājās un Baznīcā mācīt principus, kas ietverti dotās tēmas rakstvietā. Jaunieši šo tēmu var izmantot, gatavojot uzrunas Svētā Vakarēdiena sanāksmēm, un tā var kalpot par pamatu jauniešu pasākumiem, tostarp jauniešu nometnēm, konferencēm un svētbrīžiem. Šī tēma arī tiks uzsvērta „Jauniešu spēkam” konferencēs visā pasaulē.

Tēmas materiāli — tostarp mūzika, video un mākslasdarbi — turpmākajos mēnešos būs pieejami ChurchofJesusChrist.org/youth, sociālajos tīklos un žurnālā Jauniešu spēkam.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.