Ziņu izlaidums

Šajās Lieldienās mēs aicinām pievērsties miera principiem, ko māca Miera valdnieks

Nākot klajā ar 2017. gada Lieldienu kampaņu, Baznīca aicina rast mieru caur ticību Kristum

Šīs ir jau ceturtās Lieldienas pēc kārtas, kad Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca aicina mormoņus un cilvēkus visā pasaulē dalīties cerības pilnos vēstījumos par Jēzu Kristu. Šī gada tēma ir ņemta no Bībeles mācības, kas vēsta, ka Kristus ir Miera valdnieks.

„Un Viņa Vārds būs: Brīnums, Padoma devējs, Varenais Dievs, Mūžīgais Tēvs, Miera valdnieks.” — Jesajas 9:6

  

„Mēs gribam, lai pasaule zinātu, ka visi, kuri dedzīgi meklē Miera valdnieku, var iegūt mieru,” teic prezidents Rasels M. Nelsons no Divpadsmit apustuļu kvoruma. „Mēs nesam visai pasaulei Viņa jauko glābšanas vēstījumu: „Mieru Es jums atstāju, Savu mieru Es jums dodu; ne kā pasaule dod, Es jums dodu. Jūsu sirdis lai neiztrūkstas un neizbīstas.””

Šī gada kampaņa, tāpat kā iepriekšējā gada kampaņas, kuras skatījuši miljoniem cilvēku, sakrīt ar Lieldienu nedēļu, kas tiek atzīmēta no 9. līdz 16. aprīlim, sākoties ar Pūpolsvētdienu un noslēdzoties ar Lieldienu svētdienu. Tajā ir ietverti trīs aicinājumi:

Nāc pie Kristus!
Apgūsti miera principus, ko māca Miera valdnieks!
Dalies tajā, kā rast mieru caur ticību Glābējam!

Aiciniet visus nākt pie Kristus

Sākot ar šodienu, 31. martu, mājaslapā mormon.org būs pieejama vietne „Miera valdnieks”, kur varēs noskatīties divu minūšu video (skat. augstāk) par Jēzus Kristus jeb „Miera valdnieka” lomu un to, kā mēs varam aicināt citus apgūt astoņus „miera principus”. Video būs pieejams 33 valodās, bet minētā vietne — 29 valodās.

Apgūstiet miera principus, ko māca Miera valdnieks

Lieldienu nedēļā cilvēki var izzināt šādus miera principus: ticība, līdzjūtība, piedošana, grēku nožēla, pateicība, Dieva vārdi, lūgšana un cerība. Katru dienu mājaslapā un sociālajos tīklos tiks publicēts kāda principa apraksts un video par kāda cilvēka pieredzi, kurš ir radis mieru, dzīvojot saskaņā ar minēto principu.

Dalieties tajā, kā rast mieru caur ticību Glābējam

Minētie video un apraksti būs pieejami arī Baznīcas sociālajos tīklos (Facebook, Twitter, Google+, Pinterest un Instagram) vai arī vietnē „Miera valdnieks” angļu un spāņu valodā. Tie, kuri plāno dalīties savā pieredzē, izmantojot internetu, tiek mudināti lietot heštagu #MieraValdnieks.

Citas kampaņas popularizēšanas metodes

Kampaņa tiks popularizēta arī caur digitālajām reklāmām angļu, spāņu un portugāļu valodā. Baznīcas apmeklētāju centros tiks izvietoti īpaši displeji angļu valodā, un Mehiko tempļa apmeklētāju centrā tiks izvietoti displeji spāņu valodā. Soltleiksitijā, Losandželosas tempļa laukumā un Mehiko tempļa apmeklētāju centrā, lai izziņotu par kampaņu, tiks izvietotas īpašas vides reklāmas. 

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.