Tematiskais raksts

Ģimenes mājvakars

 

Kopš 1915. gada Ģimenes mājvakara programma, kuru izveidoja Baznīcas vadība, ir mudinājusi Pēdējo dienu svēto vecākus veidot un stiprināt ģimenes attiecības. Mūsdienās „Ģimenes mājvakari” parasti notiek reizi nedēļā pirmdienas vakaros.

  • Tipisks ģimenes mājvakars sākas un beidzas ar lūgšanu, un tas parasti ietver dziedāšanu, Svēto Rakstu lasīšanu, īsu nodarbību par reliģisku vai praktisku tēmu un uzkodas. Stundas vietā ģimene var piedalīties arī kalpošanas projektā vai visi kopā iesaistīties jebkādā citā aktivitātē. Ģimenes mājvakaros ir paredzēts iesaistīt visus ģimenes locekļus.
  • Baznīca nodrošina ģimenes mājvakara materiālus, stundu izklāstus un ieteikumus, kā palīdzēt ģimenēm no jebkuras konfesijas plānot un ieviest šo kopīgi pavadāmo iknedēļas laiku.

1970. gadā pravietis Džozefs Fīldings Smits kopā ar saviem padomniekiem no Augstākā Prezidija vienojās, nozīmēt pirmdienas vakarus kā laiku ģimenes mājvakariem, jeb kā ģimenes kopāpavadīšanas laiku. Kopš tā paziņojuma Baznīca uztur pirmdienas vakarus brīvus no citiem Baznīcas pasākumiem, lai ģimenes varētu pavadīt šo laiku kopā.

Pēdējo dienu pravieši turpina skubināt Baznīcas locekļus, lai ģimenes mājvakars tiem būtu augsta prioritāte. Viņi ir apsolījuši, ka mūsu uzticība šai programmai palīdzēs aizsargāt mūsu ģimenes pret mūsdienu ļaunumiem un sniegs mums milzīgu prieku tagad un cauri mūžībai.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.