Tematiskais raksts

Ģimene

  • Pēdējo dienu svēto mācības pamatā ir koncepts par vienotu ģimeni, kas mūžīgi dzīvo un pilnveidojas. Ģimenēs, kuras vada tēvs un māte, bērni izprot tādas vērtības kā mīlestība, uzticība, lojalitāte, sadarbība un kalpošana.
  • Saskaņā ar Baznīcas mācību, laulība, kas noslēgta kādā no Baznīcas tempļiem, nebeidzas līdz ar nāvi, kamēr vien pāris paliek uzticīgs savām tempļa derībām. Gluži pretēji — ģimenes attiecības turpinās aiz kapa, un individuāli ģimenes locekļi var pilnveidoties visu mūžību.
  • 1995. gadā Augstākais Prezidijs un Divpadsmit apustuļu kvorums — divas augstākās Baznīcas vadošās struktūras — izdeva vēstījumu, kas paskaidro ģimenes dievišķo būtību un to, kā vajadzētu uzturēt un veidot ģimenes attiecības. (Lasiet „Ģimene — Vēstījums pasaulei”.)
  • 1915. gadā Baznīcas vadītāji izveidoja programmu, kas mudinātu vecākus reizi nedēļā sapulcināt kopā savas ģimenes uz vienu vakaru, kas veltīts ģimenei. Ģimenes mājvakars ir laiks, kad vecāki var bērniem mācīt evaņģēlija principus. Tipisks ģimenes mājvakars ietver lūgšanu, dziesmu, īsu nodarbību, kādu aktivitāti un uzkodas. Stundas māca vecāki un dažreiz arī bērni.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.