Tematiskais raksts

Ģenealoģija

Ģenealoģija jeb savu priekšteču un ģimenes vēstures izpēte ir viens no populārākajiem hobijiem pasaulē. Cilvēkiem, neatkarīgi no viņu ticības vai nacionalitātes, patīk izzināt savu izcelsmi. Taču Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas locekļiem savas ģimenes vēstures izpēte ir kas vairāk par vienkāršu aizraušanos. Pēdējo dienu svētie tic, ka ģimene var būt kopā arī pēc šīs dzīves, un tādēļ ir ļoti svarīgi stiprināt saites ar visiem ģimenes locekļiem — gan dzīvajiem, gan tiem, kas jau miruši.

Pēdējo dienu svētie tic, ka, pateicoties svētam saistīšanas rituālam, kas notiek templī, iespējama mūžīga ģimenes savienība. Šos tempļa rituālus var izpildīt arī mirušu cilvēku labā. Un ģenealoģijas jeb ģimenes vēstures izpēte ir būtisks priekšnoteikums, lai mormoņi varētu veikt tempļa darbu mirušo labā. Saskaņā ar Pēdējo dienu svēto ticību, mirušajiem ir izvēle — pieņemt vai noraidīt viņu labā veiktos priekšrakstus.

Kopš 1894. gada Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīca ziedo laiku un līdzekļus, lai apkopotu svarīgus ģenealoģijas pierakstus un dalītos šajā informācijā arī ar citiem. Pateicoties sadarbībai ar valsts arhīviem, baznīcām un bibliotēkām, Baznīca ir izveidojusi lielāko ģimenes vēstures pierakstu kolekciju pasaulē, kas ietver informāciju par vairāk nekā 3 miljardiem mirušo. Sākotnēji šo darbu vadīja Jūtas Ģenealoģijas apvienība, bet tagad to turpina Baznīcas sponsorētā bezpeļņas organizācija FamilySearch.

FamilySearch nodrošina pieeju informācijai par 100 valstīm, kas ietver dzimšanas, laulību un miršanas reģistrus, tautas skaitīšanas datus, darba grāmatiņas, zemes grāmatas, testamentus u.c. Šie pieraksti un resursi ir pieejami sabiedrībai bez maksas gan FamilySearch.org mājaslapā, gan ievērojamajā Ģimenes vēstures bibliotēkā Soltleiksitijā, Jūtas štatā, gan kādā no 4600 vietējiem ģimenes vēstures centriem 126 valstīs.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.