Ziņu izlaidums

Izsludinātas Parīzes tempļa atvērto durvju dienas un iesvētīšana

Pirmais templis Francijā

Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcas Augstākais prezidijs ir izsludinājis Parīzes tempļa atvērto durvju dienu, īpašā kultūras pasākuma un tempļa iesvētīšanas laiku. Šis ir pirmais templis, kas uzcelts Francijā.

 Parīzes tempļa bezmaksas atvērto durvju dienas visiem interesentiem tiks noturētas no 2017. gada 22. aprīļa līdz 13. maijam, templis būs slēgts vienīgi svētdienās (23. un 30. aprīlī, kā arī 7. maijā). Interesenti var pieteikt plānoto apmeklējumu dažas nedēļas iepriekš, caur vietni templeopenhouse.lds.org.

Tempļa iesvētīšanai veltītais kultūras pasākums tiks noturēts 2017. gada 20. maijā, kad muzicēs un ar deju priekšnesumiem uzstāsies vietējie mormoņu jaunieši. Templis tiks iesvētīts nākamajā dienā — 21. maija svētdienā.

Baznīcas prezidents Tomass S. Monsons izziņoja par nolūku celt templi Parīzes priekšpilsētā jau 2011. gada jūlijā, un šī ziņa tika apstiprināta nākamajā vispārējā konferencē, kas tika noturēta oktobrī.

Jaunuzceltais templis atrodas Lečesnejā, Parīzes rietumpuses priekšpilsētā.

Francijā pašlaik ir aptuveni 38 000 Baznīcas locekļu, kas pulcējas 100 draudzēs. Šajā valstī ir divas kalpojošo misionāru misijas.

Pēdējo dienu svēto tempļi atšķiras no baznīcām jeb sanāksmju namiem, kur Baznīcas locekļi tiekas svētdienas dievkalpojumos. Tempļi tiek uzskatīti par „Tā Kunga namiem”, kur Jēzus Kristus mācības tiek nostiprinātas caur stāšanos laulībā, kristīšanos par saviem priekštečiem un citiem priekšrakstiem, kas saista ģimenes uz visu mūžību.

Stila ceļveža piezīmes:Izmantojot rakstu par Pēdējo Dienu Svēto Jēzus Kristus Baznīcu, lūdzu, pirmajā norādē izmantojiet Baznīcas pilno nosaukumu. Lai iegūtu vairāk informācijas par Baznīcas nosaukuma izmantošanu, ejiet uz mūsu tiešsaistes Stila ceļvedis.